NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


PODMIENKY VZDELÁVANIA
17

 

Podmienky vzdelávania v psychoterapii nájdete na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti: