ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
14. medzinárodný kongres KIP 2018, Kolín nad Rýnom

 


Archív seminárov
Archiv

 

SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

   ŠPECIÁLNY SEMINÁR

 

Teória KIP  3.blok

Termín: 27-29.11.2015

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 21, Bratislava

Začiatok: 27.11. o 15.00

Poplatok: 100 Eur, zaplaťte do 17.11. 2015  na číslo účtu Sberbank IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 271115

Termín prihlášky: najneskôr do 20.9. u Mgr. Hany Ševčíkovej (hjavorska@yahoo.com), 0905719768

Bližšie informácie o témach a prednášajúcich nájdete na www.sskip.eu (vzdelávanie  teória)

 

SUPERVÍZIA

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Termín: 4.-6.12.2015

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 4.12.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: pre členov SSKIP: 90 Eur, pre nečlenov SSKIP: 105 Eur, uhradiť bankovým prevodom do 24.11. 2015 na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 041215

Termín prihlášky u : PhDr. J.Jánošková, Psychologická ambulancia, Michalská 2, 811 01 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com

Prihlásení účastníci dostanú následne pozvánku s údajmi o platbe


17. medzinárodný seminár v Rakvicích v dňoch 16. - 19.4. 2015

 

  ŠPECIÁLNY SEMINÁR

„Porozumenie miesto popisu úvod do  projektívnych metód  v psychodiagnostike detí, mladistvých a rodiny.”

 

Vedie: Dr.med. Dipl.-Psych. Franz Wienand

Termín: 4. – 5. 9. 2015

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Čas konania:  začiatok 4.9. piatok  16,00 – 19,00

                        koniec: 5.9. sobota od 9,00 -  19,00

Seminárny poplatok: pre členov SSKIP 120.-EUR, pre  nečlenov SSKIP 130.- EUR. zaplatit do 15.8.2015,uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 040915

Hlásiť sa treba u dr. Lýgie Bátovskej, batovska@atlas.sk, 0907 984 876

 

C 1

Vedie: Doc. E.D. Uhrová

Termín: 18.-20.9.2015

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava

Začiatok: 18.9.2015 o 15.00 hod

Seminárny poplatok: 90 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 180915

Skupina, ktorá je vo vzdelávaní dostane osobitnú pozvánku,

Kolegovia/kolegyne, ktorí sa chcú prihlásiť: do 31.8.2015 u D. Uhrovej, 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk

 

Teória KIP – 2.blok

Termín: 9.-11.10.2015

Miesto: Liga za duševné zdravie, Ševčenkova 21, Bratislava

Začiatok: 9.10. 2015 o 15.00

Poplatok: 100 Eur, zaplaťte do 29.9.  na číslo účtu Sberbank IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 091015

Termín prihlášky: najneskôr do 20.9. u Mgr. Hany Ševčíkovej (hjavorska@yahoo.com), 0905719768

Bližšie informácie o témach a prednášajúcich nájdete na www.sskip.eu (vzdelávanie – teória)

 

 

 

 

Výbor SSKIP