ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNO-IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU

LEŠKOVA 3/A, 811 04 BRATISLAVA,  IČO:.35607891. DIČ: 2021370802.

                                                         email: palencarova@centrumpsyche.sk, psychoterapeut.sevcikova@gmail.com

 

 

Pozvánka

 

NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP

Vážení záujemci o vzdelávanie v KIP,

Dovoľujeme si Vás na základe Vášho prejaveného záujmu o nasledovnú problematiku informovať o pripravovanom nadstavbovom vzdelávaní ponúkanom v roku 2025-2026.

Ide o sériu piatich seminárov po 20 hodín, ktoré sú určené pre kolegyne a kolegov s minimálne ukončeným základným KIP vzdelávaním C2B, ale aj pre kolegyne a kolegov, ktorí sú ukončený terapeuti v KIP a chcú svoje zručnosti rozšíriť v tomto smere. Po ich absolvovaní získajú účastníci a účastníčky potvrdenie o ich absolvovaní od SSKIP. Prvý a posledný seminár sa rátajú ako špeciálne semináre potrebné pre ukončenie psychoterapeutického vzdelávania v KIP.

Semináre budú akreditované Slovenskou komorou psychológov.

Psychoterapia traumy je špecifická oblasť psychoterapie, má svoje zákonitosti a aj špeciálne nástroje, ktorými disponuje aj KIP. Túto tému sme rozdelili do piatich špeciálnych seminárov, ktoré sme vystavali tak, aby postupne tvorili jeden ucelený celok nadstavbového vzdelávania v KIP metóde. Vo všetkých seminároch sa účastníci a účastníčky budú môcť postupne oboznámiť s najnovšími teoretickými informáciami ohľadne traumy a jej terapie, a zároveň budú mať priestor vyskúšať si nástroje – motívy, ktorými sa pracuje v tom-ktorom štádiu práce s traumou. A to nie len ich obsahom, ale aj režijným princípom, ktoré sú v prípade traumy odlišné.

V prvom seminári T1 sa budeme venovať základnej teórii traumy, neurologickým aspektom, poznatkom vychádzajúcim z najnovších výskumov. Budú sa precvičovať motívy, ktoré sú nevyhnutné k začatiu práci s traumou.

V druhom seminári T2 sa budeme venovať stabilizačnej práci s traumatizovanými klientkami a klientmi, budovaniu a zveľaďovaniu vnútorných zdrojov pomocou KIP. Učastníčky a účastníci sa oboznámia tak s teoretickým pozadím, ako aj praktickým narábaním so stabilizačnými a zdrojovými motívmi.

Tretí seminár T3 bude venovaný teórii a praxi konfrontačnej fázy práce s traumou v KIP – s ponukou motívov a ich detailným preskúmaním i preskúšaním.

Štvrtý seminár T4 bude venovaný konfrontačnej práci s páchateľom príp. s negatívnymi introjektami, vnútorným kritikom, či práci s vnútornými scénami – ich teórii, ale hlavne praktickému narábaniu s príslušnými motívmi.

Piaty seminár T5 sa bude venovať integrácii a zmiereniu, smútkovej práci, a ďalšiemu živote po traume a po terapii. Bude v ňom dôraz na prácu s motívmi v tomto štádiu, prepájať ich budeme s prvkami arteterapie či psychoterapie pomocou symbolov.

Semináre na seba nadväzujú, tak, ako na seba nadväzujú jednotlivé fázy práce s traumou. Je určený pre uzatvorenú skupinu max. 12 účastníčok a účastníkov.

Vedenie:

1.      Seminár – Mgr. Zuzana Palenčárová

2.      Seminár – Mgr. Hana Ševčíková

3.      Seminár – Mgr. Zuzana Palenčárová

4.      Seminár – Mgr. Hana Ševčíková

5.      Seminár – Mgr. Zuzana Palenčárová a Mgr. Hana Ševčíková

Termíny:

1.      Seminár: 14.-16.3.2025

2.      Seminár: 6.-8.6.2025

3.      Seminár: 3.-5.10 2025

4.      Seminár: 16.-18.1.2026

5.      Seminár: 15.-17.5.2026

 

 

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                              

Mgr. Hana Ševčíková a Mgr. Zuzana Palenčárová

                                                                               Docentky KIP