ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
14. medzinárodný kongres KIP 2018, Kolín nad Rýnom

 


OZNAMY : január 2018 – jún 2018

1, Informácie

2, Semináre a supervízia

 

Milé kolegyne a kolegovia,

Srdečne vás pozdravujeme v Novom roku a želáme vám veľa radosti, zdravia a úspechov. Prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý polrok 2018.

 

1, INFORMÁCIE

·         20. medzinárodný seminár pre KIP sa uskutoční v termíne 26.-29.4.2018 v Trenčianskych Tepliciach. Program, ktorý je veľmi bohatý a podnetný, bude v priebehu januára k dispozícii na našej stránke http://www.sskip.eu/.  Cez túto stránku sa bude dať na konferenciu prihlásiť.

·        Členské za rok 2018 – 20 EUR – prosíme uhradiť najneskôr do konca  februára 2018, a to  bankovým prevodom – č. účtu: SK5831000000004000852308, Primabanka, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava. Variabilný symbol: 2018. Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade je platba neidentifikovateľná. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur.

·        Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite. Ďakujeme.

·        Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD.– kontakt na www.sskip.eu

·        U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·        Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Norberta Uhnáka, Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·        Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·        Terapeutické kolokvium možno absolvovať na konferencii v Trenčianskych Tepliciach, alebo 28.9.2018.

 

2, SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

Seminár C1 26.-28.1.

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: podľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 12.1.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 26012018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Seminár k písaniu kolokviálnych prác  7.2.2018 – 14.00. – 18.00

Vedenie: PhDr. Lýgia Bátovská, Doc. E.D. Uhrová

Miesto:  ambulancia Doc. Uhrovej, Lazaretská 3/A

Platba: 30 Eur, platba na mieste.

Hláste sa u Dr. Bátovskej na lygia.batovska@gmail.com

 

Teória – 2. blok  16.-18.2.2018               

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhDr. Lýgia Bátovská, Mgr. H. Ševčíková, Mgr. N. Uhnák

Miesto: (!!! pozor, zmena miesta!!!) ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok:  piatok 16.2. o 15.00

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 2.2.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16022018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

Supervízia 23.-25.2.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 9.2.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 23022018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Seminár C1 2.- 4.3.2018 –  !!! ZMENA MIESTA !!!

Vedie: doc. Uhrová, Mgr. Uhnák

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava !!! POZOR ZMENA MIESTA !!!

Začiatokpodľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 18.2.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 02022018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Supervízia 6.-7.4.2018

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto

Rozsah: 10 hodín (piatok, sobota)

Začiatok: v piatok o 16.00 (registrácia od 15.45), ukončenie v sobotu o 13.00

Miesto: ambulancia prof. Hašta, Heydukova 27, Bratislava

Seminárny poplatok sa platí na mieste podľa počtu účastníkov.

Hlásiť sa možno u prof. Hašta na j.hasto.tn@gmail.com

 

Supervízia

18.-20.5.2018

Vedie: PhDr. E.D.Uhrová

Miesto: ambulancia Dr. Uhrovej, Lazaretská 3/A, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 4.5.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 18052018

Hlásiť sa možno u dr. Uhrovej na eva.uher@uau.sk

 

Teória – 3. blok

25.-27.5.2018                

Vedie: Doc. E.D.Uhrová

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok:  piatok 25.5. o 15.00

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 11.5.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 25052018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

Supervízia 1.-3.6.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 15.5.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 01062018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Seminár C2 8.-10.6.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatokpodľa informácií v pozvánke

Seminárny poplatok uhradiť do 18.2.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 02022018

Hlásiť sa možno u dr. Jánoškovejjanoskova.j@gmail.com

 

Symbolterapia – 15.-17.6.2018

Vedenie: PhDr. Jánošková, Doc. E.D. Uhrová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane osobitnú pozvánkupodrobnejšími informáciami a údajmiplatbe.

 

 

Tešíme sa na príjemné a užitočné stretnutia. Výbor SSKIP.