ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


OZNAMY

1.     Informácie

2.     Semináre a supervízie

 

1.     INFORMÁCIE

 

Milé kolegynekolegovia, prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý polrok 2024.

 

·       Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite.

·       Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie BátovskejDoc.MUDr. J. Hašta, PhD., , PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, , , PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej, Mgr.Zuzana Palenčárovákontakt na www.sskip.eu

·       Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriťdocentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvyklepiatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebnýkonkrétnym supervízorom)

·       Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD.,  PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, , Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr.., Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr.Z.Palenčárovej, Mgr.I.Gacíkovej, Janky Dejovej  Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·       Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúťvedúcich príslušného seminára.

·       Od 1.1.2024 sa zvyšuje hodinová sadzba seminárov na 8.-€

·       roku 2024 je možné poukázať 2% dane na účet SSKIP, všetky potrebné údaje nájdete na našej stránke www.sskip.eusekcii 2% - srdečne vám ďakujeme, vďaka vašim 2% budeme môcť organizovať vzdelávanie ešte kvalitnejšie

·       Prosíme členov SSKIP o zaplatenie členského za rok 2024 do 28.2.vo výške 20.-€ na účet: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, VS 2024

 

2.     SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

 

Supervízia

26. - 27.1. 2024

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: online priestor

Začiatok: piatok o 15.00  -  20,00 hod a v sobotu 9,00- 12,00 hod

Seminárny poplatok : 90.- €  uhradiť do 12.1.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 260124

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

C2a

2.– 4.2. 2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 16.2.2024. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  020224

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

C2a

2.– 4.2. 2024

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 18.1.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 020224

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára .

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

B3 – KIP u detí a mladistvých

1. – 3.3.2024

Vedie: PhDr.Lygia Bátovská

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 22.2.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:010324

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr.L.Bátovskej : lygia.batovska@gmail.com

 

Teória 5. Blok

15. – 17.3.2024

Vedie : prof. Hašto, Dr. Kaščáková a Mgr. Vojtová

Miesto: onlinepriestor, (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok :piatok 15. hod, koniec nedeľa 12 hod

Seminárny poplatok: 160 Eur, uhradiť do 2.3.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 150324

Hlásiť sa možno u Mgr. Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

25. Medzinárodný seminár KIP vo Velehrade ČR.

4. – 7. 4. 2024

Program bude k dispozícii na www.cskip.cz

 

Supervízia

19.4.2024

Vedie: Mgr.Elena Medzihradská

Začiatok: piatok o 15.00

Miesto: online priestor

Suma a počet hodín sa upresní podľa počtu prihlásených

Hlásiť sa možno u Mgr.Medzihradskej elena@medzihradska.sk

 

Supervízia

26. – 27.4. 2024

Vedie: Mgr.Hana Ševčíková

Začiatok: piatok o 15.00

Miesto: online priestor

Suma a počet hodín sa upresní podľa počtu prihlásených

Hlásiť sa možno u  Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 09057197

 

C2b

3.- 5. 5. 2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 20.4.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  030524

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

C2b

24.-26.5.2024

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 2.5.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 240524

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

Supervízia v práci so symbolmi

24.-26.5.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 20.4.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný

Symbol 240524

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

KIP v skupine – povinný špeciálny seminár

7. – 9. 6. 2024

Vedie : Mgr. E. Medzihradská a Mgr.N.Uhnák

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 25.5.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný

Symbol 070624

Hlásiť sa možno u Mgr. Medzihradskej :elena@medzihradska.sk