NOVÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM !!!

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


OZNAMY - druhý polrok 2018

 

 

1/ Informácie

2/ Semináre a supervízie

 

1, INFORMÁCIE

Milé kolegyne a kolegovia,

Srdečne vás pozdravujeme v začínajúcom lete a želáme vám krásne leto, a plodnú a inšpiratívnu jeseň, k čomu by sme radi prispeli i my našou ponukou vzdelávania.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu: psychologovi@psychologovi.sk .   Kolega Uhnák sa ujal nielen vytvorenia čo najkomplexnejšieho zoznamu SSKIP-ákov, ale aj komunikácie s Vami. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite Ďakujeme.

 

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD.– kontakt na www.sskip.eu, Mgr. Hany Ševčíkovej - sevcikova@psychoterapie.sk Mgr. Norberta Uhnáka  psychologovi@psychologovi.sk

 

·         U docentov SSKIP je možné si v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov dohovoriť aj 4 - 10 hodinovú skupinovú supervíziu (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom).

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Prof.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr. E.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Norberta Uhnáka,Mgr. Eleny Medzihradskej.  Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP: – www.sskip.eu

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·         Oznamujeme, že na prelome rokov  2018/2019 otvárame kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Vzdelávací program trvá minimálne 4 roky a spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Termín podanie prihlášky je do 15.10.2018. Pohovor s prihlásenými záujemcami sa uskutoční  v sobotu 27.10.2018 od 9.00 hod. v ambulancii Norberta Uhnáka na Úderníckej 6, Bratislava. Na základe neho budú účastníci odporúčaní SIVP o zaradenie do vzdelávania CPČ.

 

2,SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

 

Teória 4. blok

14.-16.9.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miestoambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 31.8.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 14092018

Hlásiť sa možno u Mgr.Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk

Pozvánku sme posielali v priebehu mája

 

 

Práca s vnútornými zdrojmi v KIP – špeciálny seminár

28.-30.9.2018

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková

Začiatok: v piatok o 14.00 , koniec v nedeľu o 12.00

Miesto:  ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Popis seminára: Práca s vnútornými zdrojmi je dôležitou súčasťou psychoterapie. KIP metóda disponuje metodikou - motívmi a ich následným spracovaním, ktoré umožňujú osloviť zdroje klienta symbolickým a veľmi účinným spôsobom. Na seminári si účastníci vyskúšajú zážitkom na sebe niektoré z týchto motívov a ich následné prepracovanie. Ďalej budeme hovoriť o ich použití u rôznych typov klientov a v rôznych fázach terapie, ale aj o ďalších spôsoboch, ako možno zdroje klienta skúmať, osloviť, podporiť a integrovať. Je potrebné priniesť si potreby na kreslenie. 

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 14.9.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 28092018

Hlásiť sa možno Mgr. Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

C-seminár

12.-14.10.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane pozvánky s informáciami od dr. Jánoškovej

 

Teória 5. blok

19.-21.10.2018

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Vojtová

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 5.10.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 19102018

Hlásiť sa možno u Mgr.Hany Ševčíkovej na sevcikova@psychoterapie.sk

Pozvánku budeme posielať v priebehu septembra

 

Afekt-asociatívny postup v KIP

16.-18.11.2018

Vedie: Doc. E.D.Uhrová CSc.

Začiatok: v piatok o 15.00 , koniec v nedeľu o 12.00

Miesto:  ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Popis seminára: Afekt-asociatívny postup pracuje s cielenou indukovanou (navodenou) vekovou regresiou do raného konfliktu s cieľom katarzie, progresívneho prepracúvania konfliktu a reparatívneho postupu, ktorý má svoje kroky.  

Popri práci v celej skupine budeme pracovať aj v trojiciach (klient - terapeut - pozorovateľ) s následným spracúvaním materiálu v skupine.

Podmienkou účasti je absolvovanie C1 seminára.

Odporúčame aj pre kolegyne a kolegov s ukončeným výcvikom v KIP

Seminárny poplatok: 100 Eur, uhradiť do 2.11.2018 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 16112018

Hlásiť sa Prihlášky na : eva.uher@uau.sk    do 5.11.2018

 

Supervízia

30.11.-2.12.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miestoambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok, 15.00, predpokladaný koniec: nedeľa 12.00

Seminárny poplatok uhradiť do 15.11.2018.: pre členov SSKIP: 100 Eur, pre nečlenov SSKIP: 120 Eur, uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 30112018

Hlásiť sa možno u Dr. Jánoškovej - janoskova.j@gmail.com

 

 

C-seminár

7.-9-12.2018

Vedie: PhDr. J. Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Skupina dostane pozvánky s informáciami od dr. Jánoškovej