NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


OZNAMY

OZNAMY – prvý polrok 2023

1.    Informácie

2.    Semináre a supervízie

 

1.    INFORMÁCIE

 

Milé kolegyne a kolegovia, prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý  polrok 2023.

 

·        Zmeny adries a mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-už nedostávatechyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu, alebo ste dva roky po sebe neplatili členské.

 

·       Prosím, aby ste členské za rok 2023:   20.- EUR – uhradili najneskôr do konca februára 2023, a          to bankovým prevodom  na č. účtu: SK5831000000004000852308, Primabanka, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, 81104 Bratislava. Variabilný symbol: 2023.

·       Týka sa to aj kolegov, ktorí v roku 2023 urobili kandidátske pohovory.

·       Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. prosíme nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade nevieme platbu identifikovať. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur

·       2% z vašich daní nám pomôžu udržať poplatky za semináre na rozumnej úrovni – údaje sú aj na  www.sskip.eu/2%

 

·       Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej,  Doc.MUDr. J. Hašta, PhD.,  PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha,  K. Šankovej,  PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej – kontakt na www.sskip.eu

 

·       Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriť u docentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom)

 

·       Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie Bátovskej, Prof.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr.K. Šankovej, Mgr.Hany Ševčíkovej,   Mgr. Eleny Medzihradskej,  Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr.Ivy Gacíkovej.  Mgr.Zuzany  Palenčárovej .

·       Kontaktné adresy a tel. čísla nájdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

 

·       Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

·       Táto možnosť je len za podmienky, že vedúci seminára zváži vhodnosť jeho zaradenia a kapacita seminára to umožní.

 

 

2.    SEMINÁRE  A  SUPERVÍZIA

 

B2a

10.-12.2. 2023

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková, spoluvedenie M.Kumančíková, M.Čechová

Miesto ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3, Bratislava

Začiatok: piatok o 14,30

Seminárny poplatok: 140 €, uhradiť do 29.1.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, variabilný symbol: 100223

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

 

B2a

10.-12.2. 2023

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,  

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 140 €, uhradiť do 29.1.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, variabilný symbol: 100223

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

 

Teória 2.blok

3.- 5.3.2023

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhDr. Lýgia Bátovská, Mgr. H. Ševčíková, Mgr. N. Uhnák

Miesto: platforma online . Zoom link dostanú emailom po zaplatení prihlásení

Seminárny poplatok: 140 €, uhradiť do 20.2.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, variabilný symbol: 030323

Hlásiť sa môžte :palencarova@centrumpsyche.sk

 

Supervízia

10.-11.3. 2023

Vedie: Mgr. Medzihradská

Miesto: platforma online . Zoom link dostanú emailom prihlásení

Začiatok: piatok 15.-18 hod, sobota od 9-18 hod ( spolu 13 hod)

Seminárny poplatok: 90 €, uhradiť do 28.2.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, variabilný symbol: 100323

Hlásiť sa môžte na:elena@medzihradska.sk

 

23. Medzinárodný seminár KIP v Trenčianskych Tepliciach

20.-23.4.2023

 

KIP v skupine

12.-14.5.2023

Vedie: Mgr. Uhnák a Mgr. Medzihradská

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Seminárny poplatok uhradiť do 28.4.2023: pre členov SSKIP: 140 Eur, pre nečlenov SSKIP:160€ 2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, variabilný symbol: 120523

Hlásiť sa môžte na:elena@medzihradska.sk, psychologovi@psychologovi.sk

 

B2b

19.-21.5. 2023

Vedie Mgr. Ševčíková , spoluvedenie M. Čechová

Miesto ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3, Bratislava

Začiatok: piatok o 15,00

Seminárny poplatok: 140 €, uhradiť do 5.5.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, variabilný symbol: 190523

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

 

B2b

26.-28.5. 2023

Vedie Dr. Jánošková, spoluvedenie Monika Gondec, Zdenka Mikešová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 140 €, uhradiť do 12.5.2023

 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lešková 3/a, Bratislava, 

variabilný symbol: 260523

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

 

Supervízia

26.-27.5. 2023

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: platforma online (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 90 Eur, uhradiť do 12.5.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP Lešková 3/a, Bratislava, 

variabilný symbol: 260523

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

Teória – 3.blok

3.- 4.6.2023

Vedie: PhDr.L.Bátovská, PhDr.J.Jánošková

Miesto: online platforma- Zoom link dostanú emailom prihlásení

Začiatok: sobota 9.00 hod

Seminárny poplatok: 140 Eur, uhradiť do 18.5.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP Lešková 3/a, Bratislava, 

variabilný symbol: 020623

Hlásiť sa môžte na: palencarova@centrumpsyche.sk

 

 

Seminár o symboloch

 16.-18. 6. 2023 - seminár je kreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Seminárny poplatok pre členov SSKIP: 160,€ , uhradiť do 2.6.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK 58310 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP Lešková 3/a, Bratislava, 

VS:160623, 

Vzdelávanie pozostáva z 5 na seba nadväzujúcich seminárov, kde sa frekventanti zoznámia s teoretickým zázemím práce so symbolmi, budú vyberať predmety podľa zadaných tém, ktoré obsahujú osobné, aktuálne, či rodinné témy, sociálne vzťahy a ďalšie. Práca na vytváraní predlôh s učením sa načúvať  symbolike vytváraného obrazu, identifikovanie dôležitých charakterových čŕt cez symboly, diagnostikovanie sociálnych vzťahov, fokusovanie dôležitých centrálnych problémov.

Frekventanti sa postupne naučia terapeutické techniky práce so symbolmi – asociatívny postup, výmena rolí v rôznych kreáciách, spôsoby zmeny v štruktúre obrazu, rozprávanie príbehu , redukcia na hlavnú tému a ďalšie. Metóda vzhľadom na schopnosť symbolov poskytnúť pacientom ochranu pred bolestivou konfrontáciou, kým nie sú na ňu pripravení v dlhodobom terapeutickom vzťahu je vhodná aj pre psychosomatických pacientov a pacientov  s ego štrukturálnymi poruchami. Frekventanti budú uvedení aj do problematiky párovej, skupinovej a rodinnej symbol terapie.

Záujemci sa môžu hlásiť u PhDr. Jánoškovej Jaromíry, janoskova.j@gmail.com,

tel : 0905253829