NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


OZNAMY

OZNAMY – druhý  polrok 2021

 

V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa budeme riadiť nariadeniami MZ a semináre sa presunú do ZOOM priestoru.

 

KIP v skupine

2. - 4. 7. 2021

vedenie: Mgr. E. Medzihradská a Mgr. N.Uhnák

Miesto konania: prezenčne v exteriéri (ešte spresníme, uvažujeme o Sade Janka Kráľa), v prípade zlého počasia interiér (ambulancia Mgr. N. Uhnáka na Úderníckej 6 v Bratislave). Zoberte si so sebou karimatky, deky, pohodlné oblečenie. V prípade iných epidemiologických nariadení sa seminár bude konať dištančne, Zoom link dostanú emailom prihlásení.

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 18.6.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 020721

Anotácia k semináru: KIP v skupine podporuje proces individuácie a ako intenzívna terapia sa osvedčila pri neurotických a psychosomatických poruchách. Seminár poskytuje možnosť zažiť KIP v skupine prostredníctvom skúsenosti na sebe. Súčasne bude stáť v popredí prepracovanie vlastných latentných konfliktov. Na základe špecifického didaktického postupu seminára (skúsenosť na úrovni symbolov, na verbálnej úrovni, ako aj na úrovni skupinovej dynamiky) bude možné ozrejmiť a prediskutovať procesy prebiehajúce v skupine. Seminár je jedným z povinných špeciálnych seminárov a je určený predovšetkým účastníkom, ktorí v blízkej dobe ašpirujú na ukončenie výcviku v KIP.

Hlásiť sa možno u Mgr. Medzihradskej na elena@medzihradska.sk

 

Semináre C1/b

10. - 12. 9. 2021

vedenie: PhDr. J. Jánošková, spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 28.8.2021. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 100921

Skupina je uzavretá

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

Seminár C3/a

17. - 19. 9. 2021

vedenie: Mgr. H. Ševčíková, spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto: Centrum Psyche, Leškova 3A, Bratislava

Začiatok piatok o 15 hod

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 2.9.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, 

variabilný symbol: 170921

 

Supervízia

24. –  26. 9. 2021

vedenie: Mgr. N. Uhnák

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120.- €, uhradiť do 10.9.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 240921

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

Seminár C3/b

12. – 14.11. 2021

vedenie: Mgr. H. Ševčíková, spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto: Centrum Psyche, Leškova 3A, Bratislava

Začiatok piatok o 15 hod

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 28.10.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, 

variabilný symbol: 1211921

 

Seminár C2/a

19. -  21. 11. 2021

vedenie: PhDr. J. Jánošková, spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 5.11.2021. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 191121

Skupina je uzavretá

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

Špeciálny seminár “Napätia a krízy v terapeutickom vzťahu – ste

srdečne vítané!“

26. - 28.11. 2021

vedenie: Ullrike Linke Stillger.

Miesto:  dištančne, Zoom link dostanú emailom prihlásení

Preklad: Ivka Gacíková

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 12.11.2021. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 261121

hlásiť sa môžete na: lygia.batovska@gmail.com

 

Teória -  4.blok

3. -  5. 12.2021

Vedie:  PhDr.Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 19.11.2021. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 031221

Hlásiť sa u Hany Ševčíkovej na: sevcikova@psychoterapie.sk