NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


OZNAMY

OZNAMY – druhý polrok 2022

 

 

1.    Informácie

2.    Semináre a supervízie

 

 

1.    INFORMÁCIE

 

Milé kolegynekolegovia, prinášame vám informácie a program vzdelávania na druhý polrok 2022.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite.

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie BátovskejDoc.MUDr. J. Hašta, PhD., , PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, , PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej,– kontakt na www.sskip.eu

·         Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriťdocentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvyklepiatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebnýkonkrétnym supervízorom)

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD.,  PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr.., Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr.Z.Palenčárovej, Mgr.I.Gacíkovej.  Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúťvedúcich príslušného seminára.Táto možnosť je len za podmienky, že vedúci seminára zváži vhodnosť jeho zaradenia a kapacita seminára to umožní.

 

 

2.    SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

C3b

9.-11.9. 2022

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140,- € uhradiť do 1.9.2022. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 090922

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

B1a – nová skupina

23.-25.9.2022

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,  

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 10.9.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 230922

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

2.Blok Nadstavbového semináru KIP u detí

(pre uzavretú pokračujúcu skupinu)

24.-25.9.2022

Vedie: PhDr.L.Bátovská

Miesto:  ambulancia Junior Psyche, Leškova 3, Bratislava

Začiatok: sobota 9,00 hod, koniec nedeľa 14,00 hod

Seminárny poplatok 150.- € uhradiť do 10.9.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:240922

 

B1a – nová skupina

30.9.-2.10.2022

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Junior Psyche, Leškova 3, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 10.9.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:300922

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

Supervízia

28.-29.10.2022

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: online priestor

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 105.-Eur, uhradiť do 10.10.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 281022

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

Supervízia

4.-5.11.2022

Vedie: Mgr.Elena Medzihradská

Začiatok: piatok o 15.00

Miesto: online priestor

Seminárny poplatok 105.- € uhradiť do 21.10.2022. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 041122

Hlásiť sa možno u Mgr.Medzihradskej elena@medzihradska.sk

 

Teória – 1. blok

19.-20.11.2022                    

Vedie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhDr. Lýgia Bátovská, Mgr. E.Medzihradská

Miesto: dištančne, (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: sobota 9 hod.- 19 hod s prof.Haštom, nedela 9 – 12,30 PhDr.Bátovská, 14,00- 17,30 s Mgr. Medzihradskou

Seminárny poplatok: 140 Eur, uhradiť do 4.11.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 191122

Hlasiť sa možno u Mgr. Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

B1b

25.-27.11.2022

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Junior Psyche, Leškova 3, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 10.9.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:300922

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

B1b

2.-4.12.2022

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 18.11.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova3, Bratislava, variabilný symbol: 021222

 

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

3.Blok Nadstavbového semináru KIP u mladistvých

(pre uzavretú pokračujúcu skupinu)

3.-4.12.2022

Vedie: Dr.med. Renate Sannwald

Miesto: online priestor

Seminárny poplatok 150.- € uhradiť do 20.11.2022 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:031222

 

Využitie vnútorných zdrojov v  KIP

20.-22.1.2023

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Junior Psyche, Leškova 3, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 5.1.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:200123

Hlásiť sa môžte u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

23. Medzinárodný seminár KIP v Trenčianskych Tepliciach

20. – 23.4.2023