ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


OZNAMY

1.     Informácie

2.     Semináre a supervízie

 

1.     INFORMÁCIE

 

Milé kolegynekolegovia, prinášame vám informácie a program vzdelávania na druhý polrok 2023.

 

·       Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite.

·        Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie BátovskejDoc.MUDr. J. Hašta, PhD., , PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, , PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej,– kontakt na www.sskip.eu

·        Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriťdocentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvyklepiatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebnýkonkrétnym supervízorom)

·        Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD.,  PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr.., Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr.Z.Palenčárovej, Mgr.I.Gacíkovej, Mgr.Jany Dejovej.  Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·        Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúťvedúcich príslušného seminára.

 

2.     SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

·       Semináre a víkendové supervízie sa hradia ako celok, aj keď účastník nemôže absolvovať celý víkend.

·       V prípade, že účastník neabsolvuje celý seminar, bude mu uznaný len počet hodín ktorých sa zúčastnil.

·        Cena vzdelávacej hodiny je od 1.1.2024 8 €.

 

Supervízia

8.-9.9.2023

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: online priestor

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 90.- € uhradiť do 25.8.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 080923

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na:  psychologovi@psychologovi.sk

 

C1

22.-24.9. 2023

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140,- € uhradiť do 8.9.2023. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  220923

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

C1

22.-24.9. 2023

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyché, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 8.9.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 220923

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára .

Hlásiť sa možno u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

Supervízia

20. – 21. 10 2023

Vedie: Mgr.Elena Medzihradská

Začiatok: piatok o 15.00

Miesto: online priestor

Suma a počet hodín sa upresní podľa počtu prihlásených

Hlásiť sa možno u Mgr.Medzihradskej elena@medzihradska.sk

 

Špeciálny seminar: Tiene na duši

28.- 29.10.2023

Vedie: Monika Bürgi-Kraus

Miesto: online priestor

Začiatok: sobota 28.10. o 9 hod, Zoom link  dostanú prihlásení

V tomto seminári sa budeme zaoberať rozličnými tvárami depresie, vedeckými poznatkami a základmi, praktickými liečebnými znalosťami, zvlášť možnosťami práce s KIP. Pozornosť budeme venovať psychogenéze a psychodynamike, indikáciám, settingu, prenosu a protiprenosu, ale aj obtiažnym situáciám z terapieako zaobchádzať s agresiou, negativizmom, suicidalitou. Teória bude prepájaná s ukážkami z terapií, z filmov a s vlastnými imagináciami.

Predpoklad účasti: absolvované semináre A-C1

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 14.10.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:281023

Hlásiť sa možno u PhDr.L.Bátovskej : lygia.batovska@gmail.com

 

Teória 4. Blok – Možnosti KIP pri budovaní Ego-funkcií

10.-12.11.2023

Vedie: PhDr. Jaromíra.Jánošková

Miesto: dištančne, (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok :piatok 15. Hod, koniec nedeľa 12 hod

Seminárny poplatok: 140 Eur, uhradiť do 27.10.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 101123

Hlasiť sa možno u Mgr. Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

C1a

24.-26.11. 2023

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140,- € uhradiť do 10.11.2023. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  241123

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára.

 

C1a

24.-26.11. 2023

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyché, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 10.11.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 241123

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

B3 – KIP u detí a mladistvých

1.– 3.12.2023

Vedie: PhDr.Lygia Bátovská

Miesto: ambulancia Centrum Psyché, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140.- € uhradiť do 15.11.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:011223

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr.L.Bátovskej : lygia.batovska@gmail.com

Supervízia

8.-9.12.2023

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: online priestor

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 90.- € uhradiť do 25.11.2023 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 081223

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka: psychologovi@psychologovi.sk