ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


OZNAMY

1.    Informácie

2.    Semináre a supervízie

 

1.    INFORMÁCIE

 

Milé kolegyne a kolegovia, prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý polrok 2024.

 

·         Zmeny adries a e-mailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.sk. Ak sa sprostredkovane dozviete, že mailovú poštu SSKIP-u nedostávate, chyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite.

·         Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDr. Lýgie Bátovskej, Doc.MUDr. J. Hašta, PhD., , PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, , , PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej, Mgr.Zuzana Palenčárová– kontakt na www.sskip.eu

·         Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriťdocentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvyklepiatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebnýkonkrétnym supervízorom)

·         Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDr. Lýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD.,  PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, , Mgr. Hany Ševčíkovej, Doc.PhDr.., Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr.Z.Palenčárovej, Mgr.I.Gacíkovej, Janky Dejovej  Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

·         Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúťvedúcich príslušného seminára.

·         Od 1.1.2024 sa zvyšuje hodinová sadzba seminárov na 8.-€

·         V roku 2024 je možné poukázať 2% dane na účet SSKIP, všetky potrebné údaje nájdete na našej stránke www.sskip.eu v sekcii 2% - srdečne vám ďakujeme, vďaka vašim 2% budeme môcť organizovať vzdelávanie ešte kvalitnejšie

·         Prosíme členov SSKIP o zaplatenie členského za rok 2024 do 28.2.vo výške 20.-€ na účet: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, VS 2024

 

2.    SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

 

Supervízia

26. - 27.1. 2024

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: online priestor

Začiatok: piatok o 15.00  -  20,00 hod a v sobotu 9,00- 12,00 hod

Seminárny poplatok : 90.- €  uhradiť do 12.1.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 260124

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

C2a

2.– 4.2. 2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 16.2.2024. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  020224

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

C2a

2.– 4.2. 2024

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 18.1.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 020224

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára .

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

B3 – KIP u detí a mladistvých

1. – 3.3.2024

Vedie: PhDr.Lygia Bátovská

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 22.2.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:010324

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr.L.Bátovskej : lygia.batovska@gmail.com

 

Teória 5. Blok

15. – 17.3.2024

Vedie : prof. Hašto, Dr. Kaščáková a Mgr. Vojtová

Miesto: onlinepriestor, (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok :piatok 15. hod, koniec nedeľa 12 hod

Seminárny poplatok: 160 Eur, uhradiť do 2.3.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 150324

Hlásiť sa možno u Mgr. Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

25. Medzinárodný seminár KIP vo Velehrade ČR.

4. – 7. 4. 2024

Program bude k dispozícii na www.cskip.cz

 

Supervízia

19.4.2024

Vedie: Mgr.Elena Medzihradská

Začiatok: piatok o 15.00

Miesto: online priestor

Suma a počet hodín sa upresní podľa počtu prihlásených

Hlásiť sa možno u Mgr.Medzihradskej elena@medzihradska.sk

 

Supervízia

26. – 27.4. 2024

Vedie: Mgr.Hana Ševčíková

Začiatok: piatok o 15.00

Miesto: online priestor

Suma a počet hodín sa upresní podľa počtu prihlásených

Hlásiť sa možno u  Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 09057197

 

C2b

3.- 5. 5. 2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 20.4.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  030524

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

C2b

24.-26.5.2024

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 2.5.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 240524

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

Supervízia v práci so symbolmi

24.-26.5.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 20.4.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný

Symbol 240524

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

KIP v skupine – povinný špeciálny seminár

7. – 9. 6. 2024

Vedie : Mgr. E. Medzihradská a Mgr.N.Uhnák

Miesto: ambulancia Mgr. Uhnáka, Údernícka 6, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 25.5.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný

Symbol 070624

Hlásiť sa možno u Mgr. Medzihradskej :elena@medzihradska.sk

 

B1a – 1. skupina

6.-8.9.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 25.8.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  060924

 

Špeciálny seminár:  Základné princípy v liečbe akútnej a komplexnej traumy s využitím prístupu KIP.

6.-8.9.2024

Vedie: Mgr. Z.Palenčárová,

Spoluvedie: Mgr. Monika Gondec

V rámci semináru sa budeme venovať základom vzniku, priebehu, udržiavania a postupov pri liečbe PTSP a aj tzv. „komplexnej traumatizácii“ v rannom veku. Teoretické koncepty psychotramatológie sa opierajú o aktuálne poznatky neurobiológie a psychodynamickej teórie.

Podmienkou je predošlé absolvovanie minimálne C2 seminára.

Miesto: ambulancia Centrum Psyché, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 25.8.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3/A, Bratislava, variabilný symbol: 080924

Hlásiť sa môžete u Mgr. Z.Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

B1a -  2.skupina

13.-15.9.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 31.8.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  130924

 

Supervizia

13-15.9.2024 (20h)

Vedie: Mgr.Norbert Uhnák

Miesto: online priestor

Začiatok: piatok 15,00 hod – nedeľa 12,00 hod ( spolu 20 hod)

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 31.8.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol:  S130924

Hlásiť sa môžete u Mgr.Uhnáka: psychologovi@psychologovi.sk

 

C3a

20. -22.9.2024

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 4.9.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 200924

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára .

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768

 

C3a

27.-29.9. 2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 3.9.2023. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  270924

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

Teória 1.blok pre absolventov C1 seminárov

4.– 6.10.2024

Vedie: Hašto, Bátovská, Medzihradská

Repetitórium základného konceptu KIP: (4 hod) Bátovská (piatok 15,00-18,15)

Imaginácia ako nosný prvok KIP

Symbol - jeho chápanie v hlbinnej psychoterapii, práca so symbolom v KIP

Terapeutické sprevádzanie v imaginácii (motívy a ich zadanie, techniky  intervenovania…)

Účinné faktory v KIP

Špecifiká  KIP u detí a mladistvých (4 hod) Bátovská, Medzihradská( nedeľa 9,00-12,15)

Setting, zadanie imaginácie, intervencie, spracúvanie imaginatívnej fázy… ilustrácia cez príklady

Vývin a KIP (12 hod.) Hašto (sobota 9,00-13,00 prestávka, 14,00 – 19,30)

Hlbinne psychologický model štruktúry osobnosti, odzrkadlenie v KIP (všeobecne + príklady z terapie)          

Psychodynamika vývinových konfliktov (+ príklady z terapií) - konflikt s blízkosťou, základný depresívny konflikt a jeho spracúvanie, základný konflikt s autonómiou, základný konflikt s identitou.

Miesto: dištančne, (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok :piatok 15. hod, koniec nedeľa 12,15 hod

Seminárny poplatok: 160 Eur, uhradiť do 20.9.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 041024

Hlasiť sa možno u Mgr. Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

Teória SIVP – 3.blok

18. – 19.10.2024

Pre účastníkov po absolvovaní C seminárov, hlásia sa na SIVP

 

Špeciálny povinný seminár: KIP v psychosomatike

25.-27.10.2024

Vedie: Mgr.Elena Medzihradská

Miesto: ambulancia Centrum, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00hod

Pre liečbu psychosomatických ochorení je prístup KIP veľmi žiadúci. V liečbe ide o synergiu psychofyzického uvoľnenia a symbolického prežívania konfliktov, “preklad” plaču  tela do obrazov, čo je zvlášť klinicky dôležité  pri somatoformných ochoreníiach. Predstavíme typické liečebné stratégie ako aj bude možnosť zážitku na sebe, kde pomocou imaginácií sa pokúsime o prístup k vlastnej telovej reprezentácii.

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 1.10.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 251024

Podmienka absolvovania C2 seminárov

Hlásiť sa môžte u Mgr.E.Medzihradskej: elena@medzihradska.sk

 

KIP v kontexte psychosomatickej medicíny

8.-9.11.2024

Vedie: Dr.med. Harald Ullmann

Miesto: dištančne, (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok 8.11. od 15 hod. – 20 hod, sobota 9.11.: 9 – 19 hod.

Psychosomatické ochorenia, somatopsychické poruchy a somatoformné poruchy majú spoločné to, že psychoterapeutické opatrenia môžu významne prispieť k zlepšeniu alebo uzdraveniu symptómov. S ohľadom na patogenézu a psychodynamiku treba brať do úvahy rozdiely, ktorým treba liečbu diferencovane prispôsobiť. KIP ponúka jedinečné možnosti prístupu, ktorý je prispôsobený konkrétnemu jednotlivcovi.

Seminárny poplatok 180.- € uhradiť do 25.10.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 081124

Hlásiť sa môžete u PhDr.L.Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com

 

B1b – 1.skupina

15. – 17.11.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 1.11.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  151124

 

B1b – 2.skupina

22. – 24.11.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 8.11.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  221124

 

C3b

22.-24.11. 2024

Vedie: Mgr. Ševčíková

Miesto: ambulancia Centrum, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.0

Seminárny poplatok 160.- € uhradiť do 8.11.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 221124

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať po dohode s vedúcou seminára .

Hlásiť sa možno  u Mgr.Ševčíkovej : sevcikova@psychoterapie.sk, tel. 0905719768)

 

Teória 2.blok pre absolventov C1seminára

6. – 8. 12.2024

Vedie:  Hašto, Bátovská, Uhnák, Ševčíková

Hlbinná psychoterapia ako rámec pre KIP: (5 hod Hašto: piatok 15,00-19,00)

Vymedzenie, vzťah k psychoanalýze, súčasné koncepty hlbinnej psychoterapie a ich vzťah ku KIP. Integratívny potenciál hlbinnej psychoterapie, špeciálne KIP.

Iniciálna diagnostika: (5 hod Uhnák: sobota 9,00 – 13,00)

Formy diagnostických prístupov (biografická anamnéza, prvé interview, štrukturálne interview, OPD). Precizovanie diagnostiky v priebehu terapie.

Kontrakt a začiatok terapie, terapeutické ciele a fokus, setting

Zvláštne situácie v terapii - naliehavé termíny, zmeny termínov, darčeky…  

Terapeutický vzťah v KIP: (4 hod Bátovská: nedeľa 9,00- 12,15)

Subjektová a objektová úroveň, holding, containing, práca s konforntáciou

KIP terapia ako proces: (4 hod) Uhnák, Ševčíková:  sobota 14 – 17)

Predrozhovor - imaginácia – porozhovor

Obrázok a protokol

Práca s obrázkom, rozhovorová fáza terapie

Skupinové KIP - základná informácia.

Supervízia: (2 hod) Uhnák: sobota 17,15 – 18,45

Jej vplyv na priebeh terapie

Hlasiť sa možno u Mgr. Palenčárovej: palencarova@centrumpsyche.sk

 

C3b

13. – 15.12.2024

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 160,- € uhradiť do 30.11.2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol  151224

 

Špeciálny seminár: Strom a snový strom

10.1.-12.1.2025

Vedie: Luděk Běťák

Před třiceti lety rozvinuli Ludvík Běťák a Libuše Hršelová kresebné znázornění motivu stromu způsobem, který mimo jiné rozvíjí a intenzifikuje možnosti jeho „předmětně symbolického“ využití o novou dimenzi. Běžná nabídka nakreslit strom je následně rozšířena o výzvu k znázornění ještě nějakéhoúplně jiného, spíše snově neskutečného stromu“, což otevírá spolu s následným rozhovorem a imaginativně-narativním rozvinutím v některých případech překvapivě bohaté diagnostické a terapeutické možnosti. Motiv stromu poskytuje sám o sobě velké projekční možnosti pro zobrazení konfliktní, traumatické a deficitní problematiky v oblasti psychické, resp. psychosomatické, vztahové i transpersonální, problematiku identity a sebepojetí vůbec, stejně jako významná témata vývojová, individuační. Práce s kresbou stromu po instrukci s prvky absurdity (jinakost, snová realita, snovost, jiný svět) otevírá v mnoha případech novou dimenzi. Kresby stromu a snového stromu mohou např. sloužit jako předmětné symboly, ve skupině, v indikovaných případech v individuální i skupinové práci přímo imaginativně.

Miesto: ambulancia Centrum Psyche, Leškova 3/A, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00 hod

Seminárny poplatok 180.- € uhradiť do 27.12..2024 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 100125

Hlásiť sa môžete u PhDr.Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com

SEMINÁR JE UŽ OBSADENÝ !!!!

 

Špeciálny voliteľný seminár: Príprava plánu terapie

17.-19.1.2025

Vedie: Dr.med. Renate Sannwald

Miesto: Centrum Psyche, Leškova 3/A Bratislava

Začiatok: piatok 17.1. od 15 hod, koniec nedeľa 12.hod

Seminárny poplatok 180.- € uhradiť do 3.1.2025 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Leškova 3, Bratislava, variabilný symbol: 170125

Hlásiť sa môžete u PhDr.L.Bátovskej: lygia.batovska@gmail.com