NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


OZNAMY

OZNAMY – prvý polrok 2021

1.    Informácie

2.    Semináre a supervízie

 

1.    INFORMÁCIE

 

Milé kolegyne a kolegovia, prinášame vám informácie a program vzdelávania na prvý  polrok 2021.

 

·       Zmeny adries a emailové adresy posielajte prosím na adresu psychologovi@psychologovi.skAk sa sprostredkovane dozvieteže mailovú poštu SSKIP-u nedostávatechyba bude v tom, že nemáme Vašu mailovú adresu. Preto ju urýchlene na uvedenú adresu pošlite.

 

·       Prosím, aby ste členské za rok 2021 – 20 EUR – uhradili najneskôr do konca februára 2021, a     to bankovým prevodom  na č. účtu: SK5831000000004000852308, Primabanka, Bratislava, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava. Variabilný symbol: 2021.

Týka sa to aj kolegov, ktorí v roku 2020 urobili kandidátske pohovory.

·       Členské prosíme uhradiť ako osobitnú platbu, t.j. prosíme nespájať s platbami za seminár!!! Pri platbe priamym vkladom prosíme UVIESŤ MENO vkladateľa. V inom prípade nevieme platbu identifikovať. Nezaplatenie členského znamená navýšenie poplatkov za seminár o 20 Eur

 

·       Individuálnu supervíziu možno absolvovať u docentov: PhDrLýgie BátovskejDoc.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. ŠankovejDoc.PhDrE.D.Uhrovej, PhD. Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Hany Ševčíkovej – kontakt na www.sskip.eu

 

·       Skupinovú supervíziu je možné si dohovoriť u docentov SSKIP v prípade záujmu cca 4-6 kolegýň/kolegov aj 4 - 10 hodinovú  (obvykle v piatok od 14.00 do 19.00 hod, resp. v sobotu 9.00- 18.00, dohovor je však potrebný s konkrétnym supervízorom)

 

·       Sebaskúsenostnú terapiu možno absolvovať u: PhDrLýgie BátovskejProf.MUDr. J. Hašta, PhD., PhDr. M. Chylíka, PhDr. J. Jánoškovej, PhDr. I. Obucha, PhDr. K. Šankovej, Mgr. Hany ŠevčíkovejDoc.PhDrE.D.Uhrovej, PhD., Mgr. Eleny Medzihradskej, Mgr. Norberta Uhnáka, Mgr. Ivy GacíkovejMgr.Zuzana Palenčárová .Kontaktné adresy a tel. čísla jdete na webovej stránke SSKIP – www.sskip.eu

 

·       Kolegovia, ktorí si potrebujú doplniť niektorý zo základných seminárov A – C3, môžu si túto náhradu dohodnúť u vedúcich príslušného seminára.

 

 

2.    SEMINÁRE  A SUPERVÍZIA

 

C2 seminár 

12. - 14.2.2021

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková,  spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto:  dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení) 

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 €, uhradiť do 29.1.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 120221

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

 

Psychosomatika

26. - 28.2.2021

Vedie: Eberhart Wilke

Miesto: dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 Eur, uhradiť do 12.2.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 260221

V špeciálnom seminári, ktorý je súčasťou povinných seminárov v KIP vzdelávaní budeme pracovať na priblížení práce  s psychosomatickou problematikou prostredníctvom motívov ako „oblak“ a „inšpekcia vnútra tela“ ako aj pomocou určitých terapeutických techník.

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgia Bátovská tel: 0907984876

e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Supervízia

12. - 14.3.2021

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 Eur, uhradiť do 26.2.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 120321

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

KIP v skupine

Termín konania sa odkladá na neurčito vzhadom k epidemiologickej situácii              

Vedie: Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD., spoluvedenie Mgr. Elena Medzihradská

Hlásiť sa možno Doc. PhDr. Evy Doroty Uhrovej, PhD. na eva.uher@uau.sk

 

Seminár o symboloch 4

19.-21.3.2021

Vedie: Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD., 

Miesto konania sa upresní podľa epidemiologickej situácie

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 4.3.2021. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 190321

Skupina je uzavretá

 

Prenos, protiprenos a práca s negatívnym prenosom v KIP

10.-11.4.2021

Vedie: Dr.med. Renate Sannwald

Simultánny preklad: Kristína Černá

Miesto: dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: sobota 9 hod

Seminárny poplatok: 120 Eur, uhradiť do 28.3.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 100421

 

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgia Bátovská tel: 0907984876

e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Supervízia

16.-18.4.2021

Vedie: PhDr.Jaromíra Jánošková

Miesto: dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 Eur, uhradiť do 2.4.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 160421

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

Precizovanie diagnostiky v priebehu KIP

30.4.-2.5.2021

Vedie: Mgr. Norbert Uhnák

Miesto: dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 Eur, uhradiť do 16.4.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 300421

Hlásiť sa možno u Mgr. Uhnáka na psychologovi@psychologovi.sk

 

C2a Seminár

7.-9.5.2021

Vedie: Mgr. Hana Ševčíková,  spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto:  dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení) 

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 €, uhradiť do 15.4.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 070521

Účastníci výcviku  dostanú pozvánky osobitne

B2b Seminár

28.-30.5.2021

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,  spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto:  dištančne, do času nových nariadení (Zoom link dostanú emailom prihlásení)

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 14.5.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 280521

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

Seminár o symboloch 5

11.-13.6.2021

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,  spoluvedenie: Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD.

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 140 € uhradiť do 28.5.2021. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 110621

Skupina je uzavretá

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com

 

B3 špeciálny seminár  KIP u detí a mladistvých,  

18.-20.6.2021

Vedie : PhDr. Lygia Bátovská,  spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto:  Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky 5 (budova Polianky Business Center, 2. poschodie), Bratislava – Dúbravka

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok: 120 €, uhradiť do 4.6.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 180621

Hlásiť sa možno PhDr. Lýgia Bátovská tel: 0907984876

 

C1 Seminár

25.-27.6.2021.

Vedie: PhDr. Jaromíra Jánošková,  spoluvedenie Mgr. Zuzana Palenčárová

Miesto: ambulancia Dr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava

Začiatok: piatok o 15.00

Seminárny poplatok 120 € uhradiť do 14.6.2021 bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 250621

Na seminár sa môžu prihlásiť kolegovia, ktorí nemohli tento v minulom behu absolvovať.

Hlásiť sa možno u PhDr. Jánoškovej na janoskova.j@gmail.com