Toto cestou sa chceme poďakovať  Ing. Alexandrovi Gondec, ktorý sa z úcty voči  veľkej dáme česko slovenskej psychológie PhDr.Jane Štúrovej (1944 - 2017) nezištne postaral  o náklad jej knihy "Nádej",  Ikar,2018 a našej spoločnosti venoval jej desiatky výtlačkov.

Ďakujeme.