Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť prihlásiť sa na:

  Medzinárodný seminár KIP vo Velehrade v Čechách

21.- 24. 4. 2022

https://sskip.eu/Velehrad/Velehrad2022.htm

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na :

  XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÚ
PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU

2. – 3. jún 2022
Hotel ****SOREA Regia, Bratislava

Prezenčne / online

https://kongres-kami.sk/psychoterapia/