Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
v spolupráci so SLK Vás pozývajú na 

XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÚ PSYCHOTERAPEUTICKÚ
KONFERENCIU

21. – 23. OKTÓBER 2021

Kino Fontána, PIEŠŤANY

LINK: http://kongres-kami.sk/psychoterapia/

 

 

 

Milé kolegyne a kolegovia

 

S hlbokým žiaľom vám chceme oznámiť, že dňa 22.4.2021 nás navždy opustila naša drahá kolegyňa, učiteľka a priateľka Eva Dorota Uhrová. Svojím životom, zápalom a odhodlaním vdýchla život Slovenskej Spoločnosti pre Katatýmne-imaginatímnu psychoterapiu. Okrem toho, že celé roky učila študentov na katedre psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, vychovala a s láskou a trpezlivosťou vycvičila ako docentka SSKIP desiatky psychoterapeutov. Okrem toho sa neúnavne a profesionálne stále venovala aj svojím klientom.

Každý, kto mal to šťastie, že sa s ňou mohol stretnúť a niečo sa od nej naučiť, vie, že jej láska a nadšenie pre toto krásne povolanie sú neprenosné slovami. Vďaka nim mala i mnoho priateľských vzťahov, ktoré s radosťou a prajnosťou rozširovala, otvorila Slovensko Európe,  a vďaka Dorke je dnes na Slovensku nie len množstvo skvelých odborníkov, ale aj priateľských a kolegiálnych vzťahov, ktoré pretrvávajú a ktoré ďaleko presahujú naše hranice.

Dorka venovala celý svoj život psychoterapii, výskumu a vzdelávaniu v nej. Urobila obrovský kus práce, ktorý sa dá urobiť iba s takým veľký srdcom, aké mala ona. Ďakujeme.   

                      

Dora Uhrova


S Dorkou sa môžeme ešte stretnúť aj cez tento nedávny rozhovor :