OZNAM

22. medzinárodný seminár pre imaginatívnu psychoterapiu sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach v čase 20.- 23.4.2023.