HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


PREDSEDNÍCTVO SSKIP
Predseda:

Čestné predsedníctvo SSKIP

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.  - j.hasto.tn@gmail.com

PhDr. Igor Obuch  -  igor.obuch@gmail.com

Doc, PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD.eva.uher@uau.sk

 

Predsedníctvo SSKIP

 

Predseda

PhDr. Lýgia Bátovská, Podjavorinskej 11, 811 03 Bratislava, tel: 0907984876 e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Podpredseda

PhDr. Jaromíra Jánošková, pokladníčka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel.: 0905253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com

 

Členovia:          

Mgr. Elena Medzihradská, tajpmníčka SSKIP, Šancova 50, 811 03 Bratislava, tel: 0905102529    e-mail:elena@medzihradska.sk

Mgr. Hana Ševčíková, referentka pre vzdelávanie, tel.: 090719768 e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

Mgr. Iva Gacíková, členka výboru, tel.: 0903977414, e-mail: ivagacikova@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Palenčárová, členka výboru, tel: 0907331401 e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk

Mgr. Norbert Uhnák, referent pre vzdelávanie, tel.: 0908142018  e-mail: psychologovi@psychologovi.sk