HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


Docenti (lektori), supervízori a cviční terapeuti Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

Lazaretská 11, 811 08 Bratislava, 0907984876

e-mail: sskip@sskip.eu

 

 

Docenti a supervízori :

Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD., čestná členka predsedníctva SSKIP

psychologička a psychoterapeutka, Lazaretská 3/a, 811 08  Bratislava, tel: 0905 477464, e-mail: eva.uher@uau.sk

 

PhDr. Lýgia Bátovská, predseda SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., čestný člen predsedníctva SSKIP, psychiater a psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, podpredsedníčka a pokladníčka SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

PhDr. Igor Obuch, čestný člen predsedníctva SSKIP, klinický psychológ a psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava, tel.:0902194499, e-mail: igor.obuch@gmail.com,

 

PhDr. Klaudia Šanková, klinická psychologička a psychoterapeutka, Hodžova 20, 911 01 Trenčín, tel.: 0903 266858, e-mail: ksankova@mail.t-com.sk

 

Mgr. Hana Ševčíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, člen výboru SSKIP klinický psychológ a psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Mgr. Elena Medzihradská, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Šancová 50, 811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, e-mail: psycholog@medzihradska.sk

 

Poznámka: vzdelávacie semináre KIP vedú na základe nášho pozvania  aj ďalší lektori-docenti Nemeckej, Rakúskej,  Švajčiarskej a Českej spoločnosti pre KIP, akreditovaní svojimi národnými spoločnosťami a akceptovaní medzinárodnou spoločnosťou pre KIP (IGKB) so sídlom v Göttingene

 

Cviční terapeuti  Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu:

Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD., čestná členka predsedníctva SSKIP

psychologička a psychoterapeutka, Lazaretská 3/a, 811 08  Bratislava, tel: 0905 477464, e-mail: eva.uher@uau.sk

 

PhDr. Lýgia Bátovská, predseda SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., čestný člen predsedníctva SSKIP, psychiater a psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, podpredsedníčka a pokladníčka SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

PhDr. Igor Obuch, čestný člen predsedníctva SSKIP, klinický psychológ a psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava, tel.:0902194499, e-mail: igor.obuch@gmail.com,

 

PhDr. Klaudia Šanková, klinická psychologička a psychoterapeutka, Hodžova 20, 911 01 Trenčín, tel.: 0903 266858, e-mail: ksankova@mail.t-com.sk

 

Mgr. Hana Ševčíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Roľnícka 1, 83107 Bratislava - Vajnory, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, člen výboru SSKIP klinický psychológ a psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Mgr. Elena Medzihradská, členka výboru SSKIP, klinická psychologička a psychoterapeutka, Šancová 50, 811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, e-mail: elena@medzihradska.sk

 

PhDr. Martin Chylík, klinický psychológ a psychoterapeut, pracovisko klinickej psychológie, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec tel.: (033) 7425647, e-mail: chylik@psychopulz.sk

 

Mgr. Iva Gacíková, členka výboru SSKIP, klinická psychologičkapsychoterapeutka, ambulancia klinickej psychológie Nový Smokovec 27, 06201 Vysoké Tatry, tel: 09039774, e-mail: ivagacikova@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Palenčárová, členka výboru SSKIP, klinická psychologičkapsychoterapeutka vo vlastnej praxi www.centrumpsyche.sk, Leškova 3A, 81104 Bratislava, tel: 0907331401, e-mail: palencarova@centrumpsyche.sk