HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


Docenti (lektori), supervízori a cviční terapeuti Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

Lazaretská 11, 811 08 Bratislava, 0907984876, 0905 477464,

e-mail: sskip@sskip.eu

 

 

Docenti a supervízori :

PhDr. Lýgia Bátovská, predseda SSKIP, klinická psychologička/psychoterapeutka, supervízor,  Tolstého 9, 811 06 Bratislava

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater/psychoterapeut, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  člen čestného predsedníctva SSKIP

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, klinická psychologička/psychoterapeutka, ambulancia klinickej psychológie  a psychoterapie, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava – podpresdesníčka a pokladníčka SSKIP

 

PhDr. Igor Obuch, klinický psychológ/psychoterapeut, Rusovská 19, Bratislava – člen čestného predsedníctva SSKIP

 

PhDr. Klaudia Šanková, klinická psychologička/psychoterapeutka, Hodžova 20, 911 01 Trenčín

 

Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD., psychologička/psychoterapeutka, súkromná psychologická a psychoteapeutická prax, Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava – členka čestného predsedníctva SSKIP

 

Mgr. Hana Ševčíková, klinická psychologička/psychoterapeutka, Roľnícka 1 – Vajnory,83107 Bratislava, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, klinický psychológ/psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

 

Poznámka: vzdelávacie semináre KIP vedú na základe nášho pozvania  aj ďalší lektori-docenti Nemeckej, Rakúskej,  Švajčiarskej a Českej spoločnosti pre KIP, akreditovaní svojimi národnými spoločnosťami a akceptovaní medzinárodnou spoločnosťou pre KIP (IGKB) so sídlom v Göttingene

 

Cviční terapeuti  Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu:

PhDr. Lýgia Bátovská, Tolstého 9, 811 03 Bratislava, tel.: 0907984876, e-mail: lygia.batovska@gmail.com

 

Prof. MUDr. Jozef Hašto, Heydukova 27, 811 08 Bratislava,  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

 

PhDr. Martin Chylík, Pracovisko klinickej psychológie, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec tel.: (033) 7425647, e-mail: chylik@psychopulz.sk

 

PhDr. Jaromíra Jánošková, Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, tel. 0905 253829, e-mail: janoskova.j@gmail.com  

 

PhDr. Igor Obuch, Rusovská 19, Bratislava , e-mail: igor.obuch@gmail.com, tel.:0902194499

 

PhDr.  Klaudia Šanková, Hodžova 20, 911 01 Trenčín, tel.: 0903 266858, e-mail: ksankova@mail.t-com.sk  

 

Mgr. Hana Ševčíková, Roľnícka 1 – Vajnory,83107 Bratislava, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Doc. PhDr. Eva Dorota Uhrová, PhD., Lazaretská 3/a, 811 08  Bratislava  tel: 0905 477464, e-mail: d.uhrova@stonline.sk  

 

Mgr. Hana Ševčíková, klinická psychologička/psychoterapeutka, Roľnícka 1 – Vajnory,83107 Bratislava, tel: 0905719768, e-mail: sevcikova@psychoterapie.sk

 

Mgr. Norbert Uhnák, klinický psychológ/psychoterapeut, Údernícka 6, 85101 Bratislava, tel: 0908142018, e-mail: psychologovi@psychologovi.sk

 

Mgr. Elena Medzihradská, klinická psychologička/psychoterapeutka, Šancová 50

811 05  Bratislava, tel: 0905 102 529, psycholog@medzihradska.sk