KONTAKT
BANKOVÉ SPOJENIE

 


KONTAKT
Slovenská spoločnosť pre KIP (SSKIP)

 

SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ

PRE KATATÝMNO - IMAGINATÍVNU

PSYCHOTERAPIU (SSKIP)

 

Adresa: 

Leškova 3/A

811 04 Bratislava

Tel./Fax:

0907 984 876

E-mail 

sskip@sskip.eu

IČO:

35 607 891

DIČ:

2021370802