KONTAKT
BANKOVÉ SPOJENIE

 


BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu SSKIP:

 

Názov banky:

Prima Banka

Číslo účtu:

SK58 3100 0000 0040 0085 2308

SWIFT:

LUBASKBX

IČO:

35 607 891

DIČ:

20213 70802