KNIŽNICA DORY UHROVEJ
TEXTY A PREZENTÁCIE
SÚVISIACA LITERATÚRA
LITERATÚRA O KIP
MEDZINÁRODNÝ KONGRES
Bratislava 2014

 


SÚVISIACA LITERATÚRA

 

 

Súvisiaca literatúra:

 

  Argelander, H.: Prvé interview v psychoterapii, Vydavateľstvo F, 2002

  Beck, D.: Krátkodobá psychoterapia, Vydavateľstvo F, 1998

  Blaser, A., et al. : Na problém orientovaná psychoterapia. Koncept integrovanej krátkodobej psychoterapie, Vydavateľstvo F, 1994

  Bleuler, E. a M. :Učebnica psychiatrie, Vydavateľstvo F, 1998

  Bohus, M.: Borderline porucha osobnosti. Pokroky psychoterapie, Vydavateľstvo F, 2004

  Busch, F. N., M. Rudden, T.Shapiro: Psychodynamická terapia depresie, Vydavateľstvo F, 2006

  Clarkin, J.F., Fonagy, P., Gabbard, G.O.: Psychodynamische Psychotherapie der Persönlichkeitsstörungen, Schattauer, Stuttgart: 2013

  Dührssen, A.: Dynamická psychoterapia, Vydavateľstvo F, 1998

  Dührssen, A.: Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu, Vydavateľstvo F, 1998

  Ehrenberg, D. Bregman: Na hraně intimity. Práce s přenosem a protipřenosem v analytické praxi, Portál, Praha: 2014

  Ermann, M.: Psychotherapeutische und psychosomatische Medizin, Kohlhammer, Stuttgart: 1999

  Fonagy, P., Target, M.: Psychoanalytické teorie, Portál, Praha: 2005

  Freud A., Ja a obranné mechanizmy, Portál 2005

  Gabbard, G.O.: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Grawe, K.: Neuropsychoterapie, Portál, Praha: 2007

  Greenson, R.R.,: Technik und Praxis der Psychoanalyse, Klett-Cotta, Stuttgart, 2007 (preklad originálu“ The Technique and Practice of Psychoanalysis, Volume I.)

  Hašto, J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti, Vydavateľstvo F, 2005

  Hennig H., Fikentscher E., Bahrke U.,Rosendahl W.,: Beziehung und therapeutische Imaginationen, Pabst Science Publischer, 2007

  Horowitz, M.J.: Liečba syndrómov podmienených stresom, Vydavateľstvo F, 2004

  Kaščáková, N.: Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno biologického aspektu, Vydavateľstvo F, 2007

  Kast V., Sny, Portál 2013

  Kast V., Dynamika symbolu, Portál 2000

  Kind, H.: Psychiatrické vyšetrenie, Vydavateľstvo F, 1997

  Lazaru,s A.A., C.N. Lazarus, A. Fay: Neverte tomu! Štyridsať toxických myšlienok, ktoré Vás privádzajú do šialenstva, Vydavateľstvo F, 2007

  Levenson H., S. F. Butler, T.A. Powers, B.D. Beitman: Krátka dynamická a interpersonálna terapia, Vydavateľstvo F, 2005

  McWilliams N., Psychanalytická diagnóza, Portál 2015

  McWilliamsm N.: Psychoanalytic case formulation, The Guilford press 1999

  Mentzos, S.: Psychodynamické modely v psychiatrii, Vydavateľstvo F, 2004

  Milrod, B., F.Busch, A. Cooper, T. Shapiro: Psychodynamická psychoterapia panickej poruchy. Manuál, Vydavateľstvo F, 2006

  Novalis, P. N., S. J. Rojcewicz, R. Peele: Klinická príručka podpornej psychoterapie, Vydavateľstvo F, 2005

  Riba, M.B., Balon, R.: Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie, Vydavateľstvo F, 2007

  Riedel I.,: Obrazy v terapii, umění a náboženství, Portál 2002

  Riemann F., Základní formy strachu, Portál 1998

  Robinson, D. J.: Poruchy osobnosti - podľa DSM – IV, Vydavateľstvo F, 2002

  Rohr, Heinz-Peter: Narcizmus - vnitřni žalář, Tympanum, 2020

  Rohr, Heinz-Peter: Závislé vztahy, Portál, 2016

  Rohr, Heinz-Peter: Hysterie - strach z odmítnutí, Portál, 2009

  Rudolf, G.: Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik. Ein einführendes, Thieme, 2017

  Lehrbuch auf psychodynamischer Grundlage, 4. Aufl, Thieme, Stuttgart: 2000

  Pracovní skupina OPD (Eds.): Operacionalizovaná psychodynamická psychodiagnostika OPD-2, Hogrefe Testcentrum, Praha: 2013

  Seifert A.L., Schmidt P., Aktívní imaginace, Portál 2004

  Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. Diel I - III v jednom zväzku, Vydavateľstvo F, 2005

  Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu.Diel IV. Polarita duše a jej integrácia podľa C.G.Junga

  a imaginatívne metódy v psychoterapii, Vydavateľstvo F, 2006

  Schlegel, L.: Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie, Vydavateľstvo F, 2007

  Schwartz, B., Flowers, J. V.: Ako zlyháva terapeut. 50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť vašich pacientov, Vydavateľstvo F, 2007

  Trenckmann, U., Bandelow, B.: Psychiatria a psychoterapia. Odporúčané informácie pre pacientov, príbuzných, priateľov, Vydavateľstvo F, 2005

  Tress,W., Krusse, J., Ott,J.: Základní psychosomatická péče. Portál, Praha: 2013

  Wetzig-Würth, H., Müller, P.: Psychoterapeutický rozhovor. Terapeuticky účinné dialógy v lekárskej praxi, Vydavateľstvo F, 2004

  Winston, A., R.N.Rosenthal, Pinsker, H.: Úvod do podpornej psychoterapie, Vydavateľstvo F, 2006

  Wöller, W., Kruse, J.: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfaden, Schattauer, Stuttgart, 2005

  Woller, W.,Kruse ,J.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax, Vydavateľstvo F, 2011

  West, Kenneth. G.: Dobrodružství psychického vývoje - Portál, 2002

 

  Odporúčame stránku http://www.vydavatelstvo-f.sk, kde sa dá nájsť viacero užitočných textov.