LITERATÚRA O KIP
KNIŽNICA A FONOTÉKA SSKIP
SÚVISIACA LITERATÚRA
VYDAVATEĽSTVO F
TEXTY A PREZENTÁCIE

 


LITERATÚRA O KIP
Bahrke U

 

 

Odporúčaná literatúra:

 

(Tituly, pri ktorých nie je uvedené vydavateľstvo vyšli vo Vydavateľstve F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín)

 

·      Argelander, H.: Prvé interview v psychoterapii.

·      Beck, D.: Krátkodobá psychoterapia

·      Bahrke U., Nohr K.,: KIP Lehrbuch der Arbeit mit imaginationen in psychodynamischen Psychotherapien, Springer Verlag, 2013

·      Blaser, A., et al. : Na problém orientovaná psychoterapia. Koncept integrovanej krátkodobej psychoterapie.

·      Bleuler, E. a M. :Učebnica psychiatrie.

·      Bohus, M.: Borderline porucha osobnosti. Pokroky psychoterapie.

·      Busch, F. N., M. Rudden, T.Shapiro: Psychodynamická terapia depresie

·      Clarkin, J.F., Fonagy, P., Gabbard, G.O.: Psychodynamische Psychotherapie der Persönlichkeitsstörungen. Schattauer, Stuttgart: 2013

·      Dührssen, A.: Dynamická psychoterapia.

·      Dührssen, A.: Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu.

·      Ehrenberg, D. Bregman: Na hraně intimity. Práce s přenosem a protipřenosem v analytické praxi. Portál, Praha: 2014

·      Ermann, M.: Psychotherapeutische und psychosomatische Medizin. Kohlhammer, Stuttgart: 1999

·      Fonagy, P., Target, M.: Psychoanalytické teorie. Portál. Praha: 2005

·      Gabbard, G.O.: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Grawe, K.: Neuropsychoterapie. Portál.Praha: 2007

·      Greenson, R.R.,: Technik und Praxis der Psychoanalyse. Klett-Cotta. Stuttgart: 2007 (preklad originálu“ The Technique and Practice of Psychoanalysis. Volume I.)

·      Hašto, J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti.

·      Hennig H., Fikentscher E., Bahrke U.,Rosendahl W.,: Beziehung und therapeutische Imaginationen, Pabst Science Publischer, 2007

·      Horn, G., Sannwald, R., Wienand, F.: Katathym imeginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München: 2006

·      Horn G.: Kindheit und Phantasie, ,Pabst Science Publischer,1998

·      Horn G.: Ich träum, ich wär in einem schloss eine Konigin“, KIKT – Verlag, 2009

·      Horowitz, M.J.: Liečba syndrómov podmienených stresom

·      Kaščáková, N.: Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno biologického aspektu.

·      Kind, H.: Psychiatrické vyšetrenie

·      Kruse, W.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax.

·      Lazaru,s A.A., C.N. Lazarus, A. Fay: Neverte tomu! Štyridsať toxických myšlienok, ktoré Vás privádzajú do šialenstva

·      Leuner, H.: Katatymně imaginativní psychoterapie. Portál, Praha: 2007

·      Leuner K, Horn  G, Klessmann : Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen, Ernst Reinhardt Verlag, 1997

·      Levenson H., S. F. Butler, T.A. Powers, B.D. Beitman: Krátka dynamická a interpersonálna terapia.

·      Mentzos, S.: Psychodynamické modely v psychiatrii.

·      Milrod, B., F.Busch, A. Cooper, T. Shapiro: Psychodynamická psychoterapia panickej poruchy. Manuál.

·      Novalis, P. N., S. J. Rojcewicz, R. Peele: Klinická príručka podpornej psychoterapie.

·      Riba, M.B., Balon, R.: Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie.

·      Robinson, D. J.: Poruchy osobnosti - podľa DSM – IV – vysvetlené

·      Rudolf, G.: Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik. Ein einführendes

·      Lehrbuch auf psychodynamischer Grundlage, 4. Aufl, Thieme, Stuttgart: 2000.

·      Pracovní skupina OPD (Eds.): Operacionalizovaná psychodynamická psychodiagnostika OPD-2. Hogrefe Testcentrum, Praha: 2013

·      Sannwald R., Schulte-Markwort M., Resch F., : Psychoterapeutické dovedenosti, Emitos, Brno 2015

·      Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. Diel I - III v jednom zväzku.

·      Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu.Diel IV. Polarita duše a jej integrácia podľa C.G.Junga

·      a imaginatívne metódy v psychoterapii.

·      Schlegel, L.: Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej

·      psychoterapie.

·      Schwartz, B., Flowers, J. V.: Ako zlyháva terapeut. 50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť vašich pacientov.

·      Steiner, B., Krippner, K.: Psychotraumatherapie. Schattauer, Stuttgart: 2006 Trenckmann, U., Bandelow, B.: Psychiatria a psychoterapia. Odporúčané informácie pre pacientov, príbuzných, priateľov.

·      Tress,W., Krusse, J., Ott,J.: Základní psychosomatická péče. Portál, Praha: 2013

·      Uhrová, D.E.: Imaginácia ako zrkadlo. Využitie imaginácie vpsychoterapii. Psychoprof. Nové Zámky: 2005

·      Ullmann, H., Wilke E., Hg.: Handbuch Katathym imeginative Psychotherapie.

·      Huber, Bern: 2012

·      Wetzig-Würth, H., Müller, P.: Psychoterapeutický rozhovor. Terapeuticky účinné dialógy v lekárskej praxi.

·      Winston, A., R.N.Rosenthal, Pinsker, H.: Úvod do podpornej psychoterapie

·      Wöller, W., Kruse, J.: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfaden, Schattauer, Stuttgart, 2005

 

Odporúčame stránku http://www.vydavatelstvo-f.sk, kde sa dá nájsť viacero užitočných textov.