LINKY

 


LINKY

Linky

https://www.cskip.cz Česká  spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

www.oegatap.at – Rakúska spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

www.agkb.de –Nemecká spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

http://mgkb.comStredonemecká spoločnostť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu a imaginatívne metódy v psychoterapii a psychológii

www.sagkb.ch – Švajčiarska spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

www.symboldrama.nl – Holandská spoločnostť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

 

Linky psychoterapeutických spoločností a inštitútov v SR

www.psychoterapia-sk.sk – Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

www.koncpohterapia.miesto.skSlovenská spoločnosť pre kncentratívne pohybovú terapiu

www.processwork.skInstitut procesorientovanej psychoterapie

 

Ďaľšie užitočné linky   

 http://www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html - Osobnostné teórie rôznych autorov, e-textbook

http://www.srcd.org/ - Society for Research in Child Development, homepage, časopis Child Development, abstarakty

http://www.aacap.org/web/aacap/publications/factsfam/ - American Academy of Child and Adolescent Psychiatry; praktické rady pre rodiny na rôzne témy

http://www.birthpsychology.com/ - Birth Psychology. Teória a výskum v psychológii pôrodu; spoločnosť vydáva časopis The Pre- and Perinatal Psychology Journal, abstrakty k dispozícii

http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/Areas/Developmental/ - The Psi Cafe. Developmental Psychology Resources. Kategorizované linky o vývine človeka od narodenia po smrť.

http://www.childpsychologist.com/ -Stránka sa zaoberá rôznymi poruchami detského a adolescentného vývinu ako aj ďalšiemu vzdelávaniu odborníkov.

http://www.srcd.org/  -   Society for Research In Child Development, publikácie

http://www.priory.com/psychild.htm - Child and Adolescent Psychiatry Online, časopis

http://www.soton.ac.uk/~aoh/fri - Family Relations Institute; attachment theory.

http://familytherapynetwork.com/ - Family Therapy Networker, obsah, on-line članky

http://psychotherapistresources.com/ - on-line magazín s rozhovormi, článkami, video, atď.

http://maple.lemoyne.edu/~hevern/narpsych.html - Narrative Psychology; rôzne zdroje

http://www.books-reborn.org/white/ - Transactional Analysis Books. Knihy Tonyho Whitea. Niektoré sa dajú stiahnuť...

.http://www.aedweb.org/ - The Academy for Eating Disorders, anorexia nervosa a príbuzne poruchy príjmu potravy, časopis, linky...

http://www.academyanalyticarts.org/ - Academy for the Study of the Psychoanalytic Arts, zaujímavé články

http://www.apm.org/ - Academy of Psychosomatic Medicine, články, noviny, linky

http://www.nelmh.org/ - National electronic library for Mental Health, informácie o rôznych psychických poruchách  (depresia, schizofrénia, samovraža...)

http://www.ampainsoc.org/ - American Pain Society, časopisy on-line a abstrakty

http://www.psych.org/ -  American Psychiatric Association, novinky, časopisy

http://www.psychologicalscience.org/  - American Psychological Society (APS), novinky, abstrakty v časopisoch, ktoré spoločnosť vydáva

http://www.psychosomatic.org/  - American Psychosomatic Society – abstrakty časopisu, odkazy na knihy členov spoločnosti

http://www.adaa.org/  - Anxiety Disorders Association of America, informácie, články

http://apsa.org/index.htm - APsa: The American Psychoanalytic Association, o psychoanalýze, knihy, časopisy

http://www.freemedicaljournals.com/ - bezplatný prístup k medicínskej literatúre

http://www.igc.org/atp/  - Association for Transpersonal Psychology, časopis

http://www.bac.co.uk/  - British Association for Counselling, publikácie, bohaté (aj internacionálne) linky

http://www.psychoanalysis.org.uk/frontpage.htm  -  British Psychoanalytical Society

http://www.soton.ac.uk/~bsgeron/  - British Society of Gerontology: Network of Gerontology Students

http://www.cmps.edu/  - Center for Modern Psychoanalytic Studies, časopis, bulletin (dá sa stiahnuť)

http://www.edauk.com/  - Eating Disorders Association (EDA), informácie, poézia, linky, knihy

http://www.iaapsy.org/  - International Association of Applied Psychology, časopis, linky

http://www.interdys.org/  - International Dyslexia Association, informácie pre študentov, rodičov

http://www.ipa.org.uk/  - International Psychoanalytical Association

http://www.sandplay.org/  - Sandplay Therapists of America, informácie, časopis, fórum

http://pantheon.yale.edu/~tat22/  - Society for a Science of Clinical Psychology, linky a zdroje

http://www.societyforchaostheory.org/  - Society for Chaos Theory in Psychology & Life Sciences, časopis, abstrakty z konferencii, iné zdroje

http://www.aaets.org/  -   The American Academy of Experts in Traumatic Stress, multidisciplinárny prístup, chat

http://www.asdreams.org/  - The Association for the Study of Dreams, o snoch, art galéria, publikácie, chat

http://www.nacbt.org/  - The National Association of Cognitive-Behavioral Therapists (NACBT), informácie o KBT, chat

http://psychjournal.com/ - Psychology Online Journal, rozhovory s odborníkmi

http://www.ejhs.org/ - The Electronic Journal of Human Sexuality, on-line časopis, doktorské dizertácie, linky na članky.

http://g-g.org/gej - Gestalt!, on-line časopis pre gestalt terapiu

http://www.elis.sk/ - Electronic Library of Scientific Literature, časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Studia psychologica, abstrakty

http://www.portal.cz/ - vydavateľstvo aj psychologickej literatúry, ako aj časopisu “Psychologie dnes”.

http://www.grada.cz/ - vydavateľstvo aj psychologickej literatúry

http://www.ulib.sk/ - Univerzitná knižnica v Bratislave

http://academyofabpps.org/ - Academy of Counseling Psychology, informácie pre členov, linky

http://www.counseling.org/ - American Counseling Association

http://www.institut-rhein-eifel.deInstitut für Psychotherapie und Psychoanalyse Rhein – Eifel.

http://www.apa.org/ - American Psychological Association, homepage; odkazy na časopisy, ktoré spoločnosť vydáva; odkazy na rôzne divízie spoločnosti 

http://www.journals.uchicago.edu/ - Vydavateľstvo rôznych časopisov.

http://www.erlbaum.com/ - Vydavateľstvo aj psychologickej literatúry.

http://catalog.loc.gov/  - Library of Congress online catalog.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - National Library of Medicine, prehľadavač medicínskej literatúry

http://www.who.int/ - World health organization, články, zdroje

http://www.cpa.ca/  - Canadian Psychological Association

http://www.bps.org.uk/  - British Psychological Society, články, knižnica

http://www.apnet.com/ - Academic Press, vydavateľstvo

http://www.sagepub.co.uk/ - Sage Publications, vydavateľstvo

http://www.tandf.co.uk/ - Taylor & Francis Group, vydavateľstvo