ÚVOD
 -postup pri registrácii
REGISTRÁCIA osobných údajov
 -pridelenie prihlasovacích údajov
PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU
  - výber podujatí kongresu
  - zmena výberu podujatí
PREHĽAD OBSADENOSTI SEMINÁROV
ZRUŠENIE ÚČASTI

 


ÚVOD DO REGISTRÁCIE
zaregistruj sa

Vitajte na prihlasovacej stránke 22. medzinárodného semináru pre KIP

23. – 26.4.2020

v Trenčianskych Tepliciach.


Prihlasovanie sa realizuje v dvoch krokoch:

  1. najskôr vyplníte a odošlete osobné údaje (týmto zároveň potvrdíte, že súhlasíte s ich spracovaním a používaním pre potreby organizácie semináru). Pred odoslaním formulára si skontrolujte emailovú adresu, ktorej správnosť je pre prihlásenie sa dôležitá.
  2. na základe Vašej prihlášky Vám bude doručené do emailovej schránky, ktorú ste uviedli, Vaše prihlasovacie meno a heslo. Týmito sa znovu prihlásite do systému a budete pokračovať výberom podujatí semináru a potvrdením svojej voľby.
  3. následne budete  vyzvaný, aby ste svoju voľbu skontrolovali. V prípade, ak podujatie už bude obsadené (počet účastníkov je na niektoré semináre obmedzený), budete o tom informovaný a môžete si vybrať iný alebo žiadny seminár v danom časovom okne (bez tejto korekcie sa formulár odoslať nedá). Potom svoj formulár odošlete. Na Vašu emailovú adresu budú obratom zaslané dva emaily - email o potvrdení Vášho výberu podajatí  a email s údajmi pre platbu.

 

Účastnícky poplatok za seminár

Zahŕňa intenzívny/špeciálny seminár a teoretický seminár v jednej sume:

UPOZORŇUJEME na zmenu výšky seminárneho poplatku po 1.4.2020, kedy je termín jeho zaplatenia. Zvýšený poplatok po 1.4.2020 budeme striktne vyžadovať v SSKIP aj ČSKIP.

         

Kongresový poplatok je vzhľadom na termíny prihlásenia nasledovný:

AKCIA

 PLATBA

DO

31.3.2020

PO

1.4.2020

Ukážkový seminár a hlavná prednáška

150

3 820

170

4320

pre členov SSKIP/ČSKIP

Ukážkový  resp. špeciálny seminár a teoretický seminár

195

4 960

215

5 470

pre nečlenov SSKIP/ČSKIP

Ukážkový  resp. špeciálny seminár a teoretický seminár

215

5 470

235

5 980

Za zmeny po prihlásení

10

30

10

30

 

Ak chcete začať registráciu, stlačte tlačítko: