SOUBORY KE STAŽENÍ
PŘEHLED TEORETICKÝCH SEMINÁŘŮ
PŘEHLED SPECIÁLNÍCH SEMINÁŘŮ
PŘEHLED PROGRAMU

 


PŘEHLED SPECIÁLNÍCH SEMINÁŘŮ

 

SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE

Pátek 22. dubnaneděle 24. dubna 2022.

 

Předpokladem účasti ve speciálních seminářích je absolvování seminářů A až C2

(není-li uvedeno jinak).

 

A – Úvodní seminář

Vede:

Martina Voříšková 

Max. počet

15

Požadavky:

Žádné

Anotace:

Do tohoto úvodního semináře zveme všechny, kdo se chtějí s katatymně imaginativní psychoterapií „na vlastní duši“ setkat. Seminář je otevřen zájemcům, pracovníkům i studentům všech oborů. Vítáni jsou jak ti, kteří chtějí po tomto úvodním semináři pokračovat v systematickém dlouhodobém výcviku v KIP (viz www.cskip.cz), tak ti, kdo si zde chtějí rozšířit svůj přehled o spektru psychoterapeutických metod.


S1 – Tělo afekt a symbolizace – sebezkušenostní seminář k psychosomatice

Vede:

Eberhard Wilke 

Max. počet

13

Požadavky:

B2

Anotace:

V symbolickém zhuštění se setkávají poselství z těla, z oblasti cítění a z myšlenkového světa. Umění terapie spočívá v tom, že společně s pacientem směřujeme k propracování symbolu. Přitom podchycujeme jeho významy, otevíráme cestu k procítění afektů, které symbol prostupují, a chápeme jej také v biografickém kontextu. V psychosomatice jsou symboly zvláště důležité a sytí se z více zdrojů. Tělesný symptom často obsahuje symbolický rozměr, a ten může nabízet pomoc s pochopením významu daného symptomu. Plodný terapeutický postoj spočívá v připravenosti zakoušet u sebe to, jak se prolínají dimenze tělesných počitků, afektového prožívání a myšlenkového zpracování.


S2 – Zpětný pohled do budoucnosti

Vede:

Renate Sannwald 

Max. počet

12

Požadavky:

B1

Anotace:

Jak jsem si dřív představoval/a svoji budoucnost? Pomocí stupňované věkové regrese zpřítomníme naše představy o budoucnosti, které jsme měli v mládí, v časné a střední dospělosti. Ve srovnání s aktuální životní situaci si budeme vysvětlovat, které z našich dřívějších představ o životě se uskutečnily a které nikoliv. Co pro nás bylo v létech mládí důležité? Přemýšlení o těchto otázkách umožňuje reflexi, které z životních obsahů pro nás v průběhu byly a zůstaly důležité. Které ze záměrů je ještě možné realizovat a se kterými se rozloučit? Kresebné potřeby přineste prosím s sebou.


S3 – „Mezi řemeslem a uměním“ – Psychodynamicky orientované strategie pro proces KIP terapie

Vede:

Harald Ullmann 

Max. počet

12

Požadavky:

B2

Anotace:

Na základě případové studie vysvětlíme, co musíme z psychodynamicko-strategických hledisek zohledňovat na začátku a během KIP terapie. V rámci skupinových cvičení mohou účastnice a účastníci experimentovat s uvedenými řemeslnými nasměrováními a diskutovat o nich. Vítány jsou také problematické aspekty z vlastní práce či problémy z prováděných terapií.


S4 – Setkání s vnitřním dítětem.

Vede:

Helena Dokoupilová 

Max. počet

12

Požadavky:

B1

Anotace:

Vnitřní dítě v nás dospělých reprezentuje tu část Self , ve které se odráží naše rané objektové vztahy, vztahová vazba a emoce, které k tomu patří. Jako terapeuti máme možnost ve své práci sledovat, jak z dospělých v aktuálních konfliktních situacích často promlouvají právě jejich zraněné děti. V každém dospělém je ale také dítě zdravé a přirozené, dítě kterým každý byl a nebo mohl být. Setkání s tímto dítětem nám umožňuje navázat kontakt se zdroji a potenciály a pomáhá nám nacházet způsoby řešení obtíží v dospělosti. V semináři se pokusíme pomocí KIP s vnitřním dítětem potkat a najít především zdroje, které nabízí.

S sebou vezměte, prosím, kresebné potřeby a třeba i fotografii z dětství (není podmínkou).


S5 – Jak se promítá prožitek silné lásky do tělových pocitů?

Vede:

Michael Stigler 

Max. počet

12

Požadavky:

B2

Anotace:

Seminář se zaměřuje na emocionální, smyslové a tělesné prožitky, které se vynořují v situaci, kdy cítíme silnou, láskyplnou přitažlivost vůči druhému člověku. Cílem našeho zájmu budou nečekané chvíle z každodenního života, momenty silného uvědomění ve vztahu k blízkým, kdy je naprosto jasné jen to jediné – jsem zaplaven láskou. Pohled na blízkého milovaného je provázen mocnou silou přitažlivosti a poskytuje hluboký pocit naplnění. Jak se zrcadlí tato elementární síla v našem těle v průběhu imaginace?


S6 – Co mi to říká?

Vede:

Luděk Běťák 

Max. počet

14

Požadavky:

A

Anotace:

Vedení (následného) rozhovoru jako základní psychoterapeutická dovednost. Přístup „kvalifikovaného nevědoucího“ v práci se slovem, obrazem a symbolem jako součást terapeutické erudice. Naslouchání, naladění a otázka jako cesta k otevírání imaginativního prostoru a k setkání s živou symbolickou skutečností. Otázka jako cesta k sebevyjádření, hledání a probouzení zdrojů, k prožitku smyslu. Otázka jako hledání přístupu k některým obtížným problémům psychoterapie (nalézání zdroje v uvíznutí, možnosti a meze pozitivizace, práce se živým symbolem, transpersonální aspekty v psychoterapii atp.). Seminář pro začínající i pokročilejší s kazuistickými ukázkami, práce in situ v protagonistické situaci, supervizní konzultace vlastní případové práce frekventantů.