SOUBORY KE STAŽENÍ
PŘEHLED TEORETICKÝCH SEMINÁŘŮ
PŘEHLED SPECIÁLNÍCH SEMINÁŘŮ
PŘEHLED PROGRAMU

 


PŘEHLED TEORETICKÝCH SEMINÁŘŮ

 

TEORETICKÉ SEMINÁŘE:

Čtvrtek 21. dubna 2022, 16:00 - 20:00

 

T1 – Tělo, afekt a symbolizace

Vede:

Eberhard Wilke 

Max. počet

31

Anotace:

V symbolickém zhuštění se setkávají poselství z těla, z oblasti cítění a z myšlenkového světa. Umění terapie spočívá v tom, že společně s pacientem směřujeme k propracování symbolu. Přitom podchycujeme jeho významy, otevíráme cestu k procítění afektů, které symbol prostupují, a chápeme jej také v biografickém kontextu. V psychosomatice jsou symboly zvláště důležité a sytí se z více zdrojů. Tělesný symptom často obsahuje symbolický rozměr, a ten může nabízet pomoc s pochopením významu daného symptomu. Plodný terapeutický postoj spočívá v připravenosti zakoušet u sebe to, jak se prolínají dimenze tělesných počitků, afektového prožívání a myšlenkového zpracování.


T2 – Model rodiny v budoucnosti – jak budou vypadat rodiny našich dětí?

Vede:

Renate Sannwald 

Max. počet

NEOMEZENÝ

Anotace:

V psychoterapeutické práci se zabýváme přibývajícími rodinnými konstelacemi, které neodpovídají konvenční rodinné struktuře, dá se předpokládat, že tento vývoj bude pokračovat. Jak budou žít naše děti? V tomto semináři budeme zkoumat pokračující rodiny, vícegenerační rodiny a rodinnou konstelaci s homosexuálními rodiči s přihlédnutím k jejich specifikům a psychodynamickým implikacím. Cílem semináře je zlepšit vcítění do nároků komplexní životní situace. Teoretické výstupy lektorka doloží případy z praxe. Vlastní případy jsou vítány.


T3 – Výsledky neurobiologických výzkumů, teorie o systémech a jak to vše souvisí s KIP

Vede:

Harald Ullmann 

Max. počet

NEOMEZENÝ

Anotace:

Těžištěm psychodynamických teorií KIP jsou vnitřní duševní procesy a struktura jedince, přičemž tyto teorie zároveň zohledňují i intersubjektivní faktory. Neurobiologická perspektiva doplňuje tyto duševní aspekty o materiální pohled, který se zabývá organickým podkladem vnitřního života a jeho struktur. Perspektiva teorie systémů zahrnuje rozsáhlou oblast, na jedince pohlíží jako na jeden z mnohých komplexních systémů. Teorie i praxe KIP může z podobných alternativních perspektiv těžit. 


T4 – Hranice a potenciální narušování hranic v psychoterapii

Vede:

Ulrike Linke-Stillger 

Max. počet

0

Anotace:

Jako psychoterapeuti máme s našimi pacienty intenzivní vztahy. Přitom se neustále pohybujeme na hraničních liniích. Snažíme se hranice uvolnit (například odpor) nebo je také posilujeme, když jsou křehké. Jen tak je možné něco změnit.To však přináší nebezpečí, že narušíme hranice, což ale může způsobit škodu. Nezřídka vyvoláme u pacienta touhy a přání. A někdy se to děje i naopak. V rámci psychoterapie máme jako terapeuti velmi velkou moc, a ta se dá zneužít. Proto si musíme tuto situaci uvědomovat. A také naše hranice mohou být narušeny, fyzicky i psychicky.Podle mého osobního dojmu usnadnila digitalizace psychoterapie uvolnění hranic. Přes video nebo telefon jsme najednou v soukromém prostoru, také časové aspekty se někdy mění. Psychoterapeutická práce je společná produkce pacienta a terapeuta. Ovšem odpovědnost za udržení profesionálních hranic má psychoterapeut. Proto budeme v teoretickém semináři po stručné přednášce diskutovat, jak můžeme ochránit sebe a naše pacienty před narušováním hranic.