Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Pro 21. mezinárodní seminář pro KIP jsme zvolili opět novou lokalitu, tentokrát v malebné obci Velehrad na Slovácku. Velehrad je významným duchovním centrem, bývalým střediskem Velké Moravy, nyní cílem náboženských poutí. Náš seminář se bude konat v krásných prostorách Stojanova Gymnázia, které sídlí v místě bývalého cisterciáckého kláštera v těsné blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Opět jsme pro vás připravili pestrou paletu teoretických a speciálních seminářů, plenární přednášky. Plánujeme také úvodní seminář A, který je určený pro nové zájemce o výcvik v KIP. Účast na semináři přislíbila řada zahraničních lektorů, svoji účast potvrdil Eberhard Wilke, Leonore Kottje-Birnbacher, Renate Sannwald, Peter Teichmann, Harald Ullmann, Norbert Uhnák a z českých docentů se můžete setkat s Ludvíkem Běťákem. Vedení úvodního semináře se ujme Lucie Vlček Pelková. Všechny semináře jsou tlumočeny do češtiny či slovenštiny našimi spolehlivými překladateli. Ubytování bude možné v prostorách internátu gymnázia nebo v blízkých hotelích. Stravování bude zajištěno v blízké restauraci nebo můžete využít dalších zařízení v místě.
Srdečně vítáme všechny zájemce o KIP, těšíme se na hojnou účast kolegů z ČR i z tentokrát velmi blízkého Slovenska. Těšíme se na setkání!


Za ČSKIP
Jan Dufek