Vážené kolegyně, vážení kolegové,


po dvouleté prodlevě způsobené pandemií se opět setkáme na již 22. mezinárodním semináři pro KIP na Velehradě. Velehrad je významným duchovním centrem, bývalým střediskem Velké Moravy, nyní cílem náboženských poutí. Náš seminář se bude konat v již známých krásných prostorách Stojanova Gymnázia, které sídlí v místě bývalého cisterciáckého kláštera v těsné blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Připravili jsme pestrou paletu teoretických a speciálních seminářů, plenární přednášky. Plánujeme také úvodní seminář A, který je určený pro nové zájemce o výcvik v KIP. Účast na semináři přislíbila řada zahraničních lektorů, svoji účast potvrdili Eberhard Wilke, Michael Stigler, Renate Sannwald, Harald Ullmann, Ulrike Linke-Stilger a z českých docentů se můžete setkat s Ludvíkem Běťákem a s Martinou Voříškovou, která se ujme vedení úvodního A semináře. Všechny semináře budou tlumočeny do češtiny či slovenštiny našimi spolehlivými překladateli. Ubytování bude možné v prostorách internátu gymnázia nebo v blízkých hotelích. Stravování je možné v místních hotelech a restauracích.

V rámci semináře proběhne také volební schůze České společnosti pro KIP. Společnost slaví v letošním roce 30. výročí založení. Schůze se mohou zúčastnit všichni členové ČSKIP.

Lze předpokládat, že v době konání konference budou platit nějaká vládní opatření týkající se šíření onemocnění covid-19, prosíme účastníky o jejich respektování.

Srdečně vítáme všechny zájemce o KIP, těšíme se na hojnou účast kolegů z ČR i z tentokrát velmi blízkého Slovenska. Těšíme se na setkání!


Za ČSKIP
Jan Dufek