NOVÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM !!!

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV

 


NOVÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM !!!!
17

 

 

Oznamujeme, že na prelome rokov  2018/2019 otvárame kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii.

 

 

·         Termín podanie prihlášky : do 15.10.2018

·         Pohovor s prihlásenými záujemcami sa uskutoční  v sobotu 27.10.2018 od 9.00 hod. v ambulancii Norberta Uhnáka na Úderníckej 6, Bratislava.

·         Trvanie vzdelávacieho programu: minimálne 4 roky

·         Na základe neho budú účastníci odporúčaní SIVP o zaradenie do vzdelávania CPČ

·         Vzdelávací program spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.