NOVÝ VÝCVIK v KIP
ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH

 


NOVÝ VÝCVIK v KIP
17

 

 

Oznamujeme, že na začiatku roku 2022 otvárame kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii.

 

·       Predpokladaný začiatok výcviku je január 2022.

·       Vzdelávací program spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

 

Súbory na stiahnutie:

·       Oznam o vycviku KIP.pdf

·       Prihláška do vycviku v KIP.pdf

 

Vyplnenú prihlášku, životopis, motivačný list a kópiu diplomu o ukončení VŠ štúdia zašlite

do 30.12.2021

priamo predsedníčke SSKIP PhDr. Lýgii Bátovskej na:

 lygia.batovska@gmail.com