Milé kolegyne a kolegovia,

srdečne vás pozývame na 22. medzinárodný seminár, ktorý sa už tradične bude konať v priestoroch malebných kúpeľov Trenčianske Teplice. Ponuka seminárov je aj v tomto roku bohatá a dúfame, že Vás zaujme. Témy sú skutočne rôznorodé - od stanovenia diagnózy a štruktúry osobnosti a z toho vyplývajúceho plánu terapie Norbert Uhnák, a jej ukončenia formou odlúčenia a nie prerušenia, ktoré prináša prenosové a protiprenosové otázky odzrkadľujúcich sa v symboloch. Ich zodpovedaním sa bude zaoberať Nicole Berger-Becker. Povinný psychosomatický špeciálny seminár obohatí v teoretickom seminári Eberhard Wilke o poruchy príjmu potravy u dospelých. Renate Sannwald nám ponúka pohľad na pozíciu otca v rodine, ktorý je často ten neviditeľný tretí, ale veľmi dôležitý člen v rodine. Michael Stiegler nám priblíži možnosť stretnutia sa so zosnulými pomocou imaginácií. Jaromíra Jánošková ponúka rozšírený stredný stupeň v ktorom sa bude venovať oddiferencovaniu konfliktových tém od porúch vzniknutých v dôsledku sexuálnej traumatizácie. Zážitkom bude aj inšpiratívny seminár venovaný Ego stavom a zmene v podaní Petra Teichmanna, ktorý pre veľký záujem opätovne zaraďujeme do programu. Účastníci, ktorí sú vo vzdelávaní, budú mať tiež možnosť v rámci konferencie absolvovať povinný špeciálny seminár KIP v skupine s Dorkou Uhrovou.

Pre tie kolegyne/kolegov, ktorí sa s KIP stretnú v ukážkovom seminári po prvýkrát pár slov. Katatýmne imaginatívna psychoterapia je hlbinne psychologicky fundovaný psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul Hans Carl Leuner. Táto metóda patrí k najlepšie prepracovaným a najúčinnejším psychoterapeutickým postupom. Od obvyklých hlbinne psychologicky fundovaných psychoterapií sa odlišuje imagináciami, ktoré terapeut u pacienta podnecuje a v ktorých ho sprevádza. V nich sa, podobne ako v nočných snoch, prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú pacienta k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Terapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej situácie využiť diagnosticky aj terapeuticky. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov.

Veríme, že témy budú pre vás zaujímavé, aj keď rozhodovanie pre výber seminára nebude ľahké, a že z 22. medzinárodného seminára budete odchádzať obohatení o nové poznatky a skúsenosti, ako aj naplnení osobnými stretnutiami s kolegami.
V mene oboch spoločností, slovenskej aj českej, Vám prajeme príjemný a plodný čas strávený na 22. medzinárodnom seminári pre KIP.


Lýgia Bátovská
predsedkyňa SSKIP